Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Over ons Humanitair oorlogsrecht Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de rechten van het kind inzake de betrokkenheid van kinderen bij gewapende conflicten

Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de rechten van het kind inzake de betrokkenheid van kinderen bij gewapende conflicten

Internationaal
Totstandkoming
Inwerkingtreding

Nederland
Ondertekening
Ratificatie
Inwerkingtreding
Voorbehoud

Koninkrijk
(Inwerkingtreding)
Bonaire, Sint
Eustatius, Saba

Aruba

Curaçao

Sint Maarten


25-05-2000
12-02-2002


07-09-2000
24-09-2009
24-10-2009
Ja10-10-2010


24-10-2009

10-10-2010

10-10-2010

New York, 25 mei 2000

Een aantal staten en het Internationale Comité van het Rode Kruis hebben verscheidene jaren geprobeerd een Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de rechten van het kind te ontwikkelen dat de minimale leeftijd voor deelname aan vijandelijkheden en voor werving naar 18 jaar zou verhogen. Het compromis waarmee staten die eerder tegen de consensus waren uiteindelijk instemden, was mogelijk gemotiveerd door bezorgdheid dat de campagne van non-gouvernementele organisaties (die leek op de Landmijnen campagne) uiteindelijk zou kunnen slagen. De overeengekomen tekst werd aangenomen door de Algemene Vergadering van de VN.
 
Over het geheel genomen is het Facultatief Protocol een duidelijke verbetering van bestaand internationaal recht, alhoewel de tekst ook gebreken bevat. Zo wordt niets gezegd over indirecte deelname. Ook is vrijwillige inlijving of opneming in de strijdkrachten van kinderen onder 18 jaar niet verboden, maar hieraan wordt wel de leeftijdsgrens van 15 jaar gesteld. Echter, deze is niet van toepassing op militaire scholen.
 
Een ander gebrek is dat gewapende groepen die zich onderscheiden van de strijdkrachten van een staat onder geen enkele omstandigheid personen onder de leeftijd van 18 jaar mogen rekruteren of inzetten bij vijandelijkheden. Dit is op de eerste plaats een morele (“mogen”), in plaats van een juridische (“zullen”), verplichting. Tevens is het onzeker of niet-statelijke entiteiten zich gebonden zullen voelen door een norm die anders is dan die is opgelegd aan staten en dus of het gerespecteerd zal worden.

De officiële Nederlandstalige verdragstekst

Overzicht van staten die partij zijn bij dit Verdrag (Engelstalig)