Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Over ons Humanitair oorlogsrecht Protocol nopens de chemische en bacteriologische oorlog

Protocol nopens de chemische en bacteriologische oorlog

Internationaal
Totstandkoming
Inwerkingtreding

Nederland
Ondertekening
Ratificatie
Inwerkingtreding
Voorbehoud

Koninkrijk
(Inwerkingtreding)
Bonaire, Sint
Eustatius, Saba

Aruba

Curaçao

Sint Maarten


17-06-1925
08-02-1928


17-06-1925
31-10-1930

 

 

 

 

Genève, 17 juni 1925

De Geneefse conferentie in 1925 nam een verdrag aan voor de toezicht op de internationale handel in wapens, munitie en werktuigen van oorlog dat niet in werking is getreden. Als apart document werd dit protocol omtrent een verbod op het gebruik van gassen aangenomen, dat wél in werking trad. De eerdere verdragen die het gebruik van gassen verbieden, waarnaar het protocol verwijst, zijn in het bijzonder de Haagse Verklaring (IV,2) houdende verbod tot beziging van projectielen met het enige doel verstikkende of vergiftige gassen te verspreiden van 1899 en het Verdrag van Versailles van 1919. 
De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft verscheidene resoluties aangenomen waarin het oproept tot strikte observatie door alle staten van de beginselen en doelen van dit Protocol en het veroordeelt alle handelingen tegenstrijdig aan die doelen. Tevens nodigt het alle staten uit toe te treden tot het Protocol.

De officiële Nederlandstalige verdragstekst

Overzicht van staten die partij zijn bij dit Verdrag (Engelstalig)