Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Over ons Humanitair oorlogsrecht Verdrag (III) nopens de toepassing op den zeeoorlog van de beginselen der Conventie van Genève van 22 augustus 1864

Verdrag (III) nopens de toepassing op den zeeoorlog van de beginselen der Conventie van Genève van 22 augustus 1864

Internationaal
Totstandkoming
Inwerkingtreding

Nederland
Ondertekening
Ratificatie
Inwerkingtreding
Voorbehoud

Koninkrijk
(Inwerkingtreding)
Bonaire, Sint
Eustatius, Saba

Aruba

Curaçao

Sint Maarten


29-07-1899
04-09-1900


29-07-1899
04-09-1900
04-09-1900
Ja10-10-2010


01-01-1986

10-10-2010

10-10-2010

Den Haag, 29 juli 1899

De Aanvullende Artikelen uit 1868 bij het Verdrag van Genève die de beginselen van het Verdrag van Genève aanpassen aan zeeoorlog werden aanvankelijk niet geratificeerd. Het duurde tot het einde van de eeuw dat de herziening van het Verdrag van Genève en vooral van de aanname van aanvullende artikelen omtrent zeeoorlog nieuwe steun kreeg. Het Internationale Comité van het Rode Kruis bereidde een concept voor, maar voordat een diplomatieke conferentie samen geroepen kon worden in Genève, nam de Tsaar van Rusland het initiatief om de Eerste Haagse Vredesconferentie van 1899 samen te roepen. Hij stelde voor dat één van de onderwerpen de toepassing op zeeoorlog van de beginselen van de Conventie van Genève van 1864 was. Het Verdrag dat werd aangenomen in 1899 werd vervangen door het Haagse Verdrag (X) van 1907. Het is om deze reden niet langer in werking.

De officiële Nederlandstalige verdragstekst

Overzicht van staten die partij zijn bij dit Verdrag (Engelstalig)