Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Over ons Humanitair oorlogsrecht Verdrag (IV) nopens de wetten en gebruiken van den oorlog te land, met bijbehorend Reglement

Verdrag (IV) nopens de wetten en gebruiken van den oorlog te land, met bijbehorend Reglement

Internationaal
Totstandkoming
Inwerkingtreding

Nederland
Ondertekening
Ratificatie
Inwerkingtreding
Voorbehoud

Koninkrijk
(Inwerkingtreding)
Bonaire, Sint
Eustatius, Saba

Aruba

Curaçao

Sint Maarten


18-10-1907
26-01-1910


18-10-1907
27-11-1909
26-01-1910
Ja10-10-2010


01-01-1986

10-10-2010

10-10-2010

Den Haag, 18 oktober 1907

Een van de doelen waarvoor de Eerste Haagse Vredesconferentie van 1899 bijeen werd geroepen, was de herziening van de Verklaring omtrent de wetten en gebruiken van de oorlog. Deze Verklaring was ontwikkeld in 1874 door de Conferentie van Brussel en nog niet geratificeerd. De Conferentie van 1899 slaagde erin een Verdrag aan te nemen over oorlog te land waartoe de Regelingen waren bijgevoegd.
Het Verdrag en de Regelingen werden herzien bij de Tweede Haagse Vredesconferentie in 1907. De twee versies van het Verdrag (Verdrag (II) van 1899 en dit Verdrag (IV) van 1907) en de Regelingen verschillen weinig van elkaar. Zeventien van de staten die het Verdrag van 1899 hadden geratificeerd hebben de versie van 1907 niet geratificeerd. Deze staten of hun opvolgers blijven officieel gebonden aan het Verdrag van 1899 in hun relaties met andere partijen daarbij. Tussen de staten die partij zijn bij het Verdrag van 1907 heeft dit Verdrag het Verdrag van 1899 vervangen.
De bepalingen van de twee Verdragen over oorlog te land, evenals de meeste belangrijke bepalingen van de andere Haagse Verdragen van 1899 en 1907, worden beschouwd als regels van het internationaal gewoonterecht. Als zodanig zijn ze ook bindend op staten die formeel geen partij zijn. De regels benadrukt in de Regelingen werden deels herbevestigd en verder ontwikkeld door de twee Aanvullende Protocollen van 1977 bij de Verdragen van Genève van 1949.

De officiële Nederlandstalige verdragstekst

Overzicht van staten die partij zijn bij dit Verdrag (Engelstalig)