Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Over ons Humanitair oorlogsrecht Verdrag (IX) nopens het bombardement door eene scheepsmacht in tijd van oorlog

Verdrag (IX) nopens het bombardement door eene scheepsmacht in tijd van oorlog

Internationaal
Totstandkoming
Inwerkingtreding

Nederland
Ondertekening
Ratificatie
Inwerkingtreding
Voorbehoud

Koninkrijk
(Inwerkingtreding)
Bonaire, Sint
Eustatius, Saba

Aruba

CuraƧao

Sint Maarten


18-10-1907
26-01-1910


18-10-1907
27-11-1909
26-01-1910
Ja10-10-2010


01-01-1986

10-10-2010

10-10-2010

Den Haag, 18 oktober 1907

Voor de aanname van dit Verdrag was er onenigheid over het toestaan van bombardementen door scheepsmachten op onbeschermde havens, steden en gebouwen. Ook was onduidelijk of de regel die van toepassing was in een landoorlog en die het bombarderen van onbeschermde steden verbiedt (artikel 25 van de Haagse Regelingen van 1899 en 1907) ook van toepassing was op zeeoorlog. Het Instituut voor Internationaal Recht verklaarde in 1896 dat het recht met betrekking tot bombardementen hetzelfde was in een land- als in een zeeoorlog. Deze mening werd echter niet geaccepteerd door de Machten bij de Tweede Haagse Vredesconferentie. Alhoewel artikel 1 van dit Verdrag het principe bevestigt dat onbeschermde havens en steden niet gebombardeerd mogen worden, staat artikel 2 bombardementen toe door scheepsmachten op militaire objecten in onbeschermde steden. Deze nieuwe regel werd uiteindelijk ook toegepast in luchtoorlogen.

De officiƫle Nederlandstalige verdragstekst

Overzicht van staten die partij zijn bij dit Verdrag (Engelstalig)