Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Over ons Humanitair oorlogsrecht Verdrag (VI) nopens de rechtstoestand der vijandelijke handelsvaartuigen bij den aanvang der vijandelijkheden

Verdrag (VI) nopens de rechtstoestand der vijandelijke handelsvaartuigen bij den aanvang der vijandelijkheden

Internationaal
Totstandkoming
Inwerkingtreding

Nederland
Ondertekening
Ratificatie
Inwerkingtreding
Voorbehoud

Koninkrijk
(Inwerkingtreding)
Bonaire, Sint
Eustatius, Saba

Aruba

Curaçao

Sint Maarten


18-10-1907
26-01-1910


18-10-1907
27-11-1909
26-01-1910
Ja10-10-2010


01-01-1986

10-10-2010

10-10-2010

Den Haag, 18 oktober 1907

Vóór de aanname van dit Verdrag bestond er geen regel van het internationaal recht die oorlogvoerende Staten weerhield om bij aanvang van vijandelijkheden vijandelijke handelsvaartuigen in hun haven of op volle zee te confisqueren. Vanaf het begin van de Krimoorlog in 1854 werd het een gebruik van sommige landen om vijandelijke schepen in de havens van een tegenstander een redelijke tijd te geven om ongehinderd te vertrekken en om zulke schepen, bij een ontmoeting op zee, toe te staan hun reis voort te zetten.

De officiële Nederlandstalige verdragstekst

Overzicht van staten die partij zijn bij dit Verdrag (Engelstalig)