Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Over ons Humanitair oorlogsrecht Verdrag (VII) nopens de verandering van handelsvaartuigen in oorlogsschepen

Verdrag (VII) nopens de verandering van handelsvaartuigen in oorlogsschepen

 Naamloos

Internationaal
Totstandkoming
Inwerkingtreding

Nederland
Ondertekening
Ratificatie
Inwerkingtreding
Voorbehoud

Koninkrijk
(Inwerkingtreding)
Bonaire, Sint
Eustatius, Saba

Aruba

Curaçao

Sint Maarten


18-10-1907
26-01-1910


18-10-1907
27-11-1909
26-01-1910
Ja10-10-2010


01-01-1986

10-10-2010

10-10-2010

Den Haag, 18 oktober 1907

Tijdens de Frans-Duitse oorlog van 1870 beval de Koning van Pruisen, als president van de Noord-Duitse Bond, de aanstelling van een vrijwillige marine door de eigenaren van particuliere Duitse schepen uit te nodigen deel uit te maken van de Duitse marine. Dit leidde tot de vraag of dit plan de Verklaring van Parijs van 1856 schond waarbij de ondertekenaars zich hadden voorgenomen om geen kapers in dienst te nemen. Terwijl in de daaropvolgende decennia het principe dat handelsvaartuigen ingelijfd kunnen worden bij de reguliere marine over het algemeen werd erkend, bleven verschillende vragen onbeantwoord. De partijen bij het huidige Verdrag  waren niet in staat alle controversiële vragen op te lossen, hoewel ze overeenstemming bereikten over het algemene principe. In het bijzonder waren ze het niet eens over de vraag of verandering van handelsvaartuig naar oorlogsschip alleen gedaan kon worden in een haven van de veranderende Staat of ook op volle zee (zie de preambule bij dit Verdrag). Ook konden ze de vraag niet beantwoorden of het toelaatbaar was om voor het einde van de oorlog terug te veranderen naar een handelsvaartuig.

De officiële Nederlandstalige verdragstekst

Overzicht van staten die partij zijn bij dit Verdrag (Engelstalig)