Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Over ons Humanitair oorlogsrecht Verdrag (VIII) nopens het stellen van onderzeesche zelfwerkende contact-mijnen

Verdrag (VIII) nopens het stellen van onderzeesche zelfwerkende contact-mijnen

Internationaal
Totstandkoming
Inwerkingtreding

Nederland
Ondertekening
Ratificatie
Inwerkingtreding
Voorbehoud

Koninkrijk
(Inwerkingtreding)
Bonaire, Sint
Eustatius, Saba

Aruba

CuraƧao

Sint Maarten


18-10-1907
26-01-1910


18-10-1907
27-11-1909
26-01-1910
Ja10-10-2010


01-01-1986

10-10-2010

10-10-2010

Den Haag, 18 oktober 1907

Mijnen worden vanaf het midden van de 19e eeuw in gewapende conflicten gebruikt. Hun uitgebreide gebruik in de Russisch-Japanse oorlog van 1904-1905 maakte een internationale regeling wenselijk, zowel om neutrale handel te beschermen, als om het principe te behouden van immuniteit van vijandelijke handelsvaartuigen tegen een aanval zonder waarschuwing. 
De Machten waren niet in staat om volledige overeenkomst te bereiken over het onderwerp. Het resultaat van het overleg was een compromis. Alleen artikelen 1 en 5 bevatten duidelijke en ondubbelzinnige regelingen. Artikel 2, dat  verbiedt om contact-mijnen te plaatsen voor de kust en havens van de vijand met het enkele doel om handelsvaartuigen te onderscheppen, is van beperkte waarde. Een strijdende partij hoeft immers slechts te beweren dat de mijnen geplaatst zijn met een ander doel dan enkel het onderscheppen van handelsschepen.

De officiƫle Nederlandstalige verdragstekst

Overzicht van staten die partij zijn bij dit Verdrag (Engelstalig)