Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Over ons Humanitair oorlogsrecht Verdrag (X) voor de toepassing op den zeeoorlog der beginselen van het Verdrag van Genève

Verdrag (X) voor de toepassing op den zeeoorlog der beginselen van het Verdrag van Genève

Internationaal
Totstandkoming
Inwerkingtreding

Nederland
Ondertekening
Ratificatie
Inwerkingtreding
Voorbehoud

Koninkrijk
(Inwerkingtreding)
Bonaire, Sint
Eustatius, Saba

Aruba

Curaçao

Sint Maarten


18-10-1907
26-01-1910


18-10-1907
27-11-1909
26-01-1910
Ja10-10-2010


01-01-1986

10-10-2010

10-10-2010

Den Haag, 18 oktober 1907

De Tweede Haagse Vredesconferentie van 1907 herzag en vergrootte Verdrag (III) van 1899 nopens de toepassing op de zeeoorlog van de beginselen der Conventie van Genève van 22 augustus 1864. De meeste artikelen van het Verdrag van 1899 werden zonder verandering overgenomen in de versie van 1907. Verschillende nieuwe artikelen werden bovendien toegevoegd. Het nieuwe Verdrag was gebaseerd op het Verdrag van Genève van 1906, terwijl de eerdere versie gebaseerd was op het minder ontwikkelde Verdrag van Genève van 1864. Het Verdrag bleef in werking tijdens beide Wereldoorlogen. Het werd vervangen in 1949 door het Verdrag (II) van Genève.

De officiële Nederlandstalige verdragstekst

Overzicht van staten die partij zijn bij dit Verdrag (Engelstalig)