Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Over ons Humanitair oorlogsrecht Verklaring (IV, 1) houdende verbod om, uit ballons of op andere dergelijke nieuwe wijzen, projectielen en ontplofbare stoffen te werpen

Verklaring (IV, 1) houdende verbod om, uit ballons of op andere dergelijke nieuwe wijzen, projectielen en ontplofbare stoffen te werpen

Internationaal
Totstandkoming
Inwerkingtreding

Nederland
Ondertekening
Ratificatie
Inwerkingtreding
Voorbehoud

Koninkrijk
(Inwerkingtreding)
Bonaire, Sint
Eustatius, Saba

Aruba

Curaçao

Sint Maarten


29-07-1899
04-09-1900


29-07-1899
04-09-1900
Niet meer
NeeN.v.t.


N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Den Haag, 29 juli 1899

Ten tijde van deze verklaring werden ballonnen op een kleine schaal gebruikt in oorlogen. Tevens was er veel speculatie over het toekomstige gebruik van vliegtuigen in oorlog. Tijdens de Eerste Haagse Vredesconferentie werd dit verbod geaccepteerd voor een periode van vijf jaar, eindigend op 4 september 1905.
De Verklaring van 1907 (Verklaring (XIV), die hetzelfde onderwerp heeft) zou in werking blijven tot de geplande Derde Vredesconferentie. Aangezien deze Conferentie nooit bijeenkwam, is de Verklaring van 1907 tot op de dag van vandaag nog steeds in werking. Van de grote Machten ratificeerden alleen Groot-Brittannië en de Verenigde Staten de Verklaring. De pogingen in 1907 om een permanent verbod op het werpen van projectielen uit de lucht aan te nemen, leidden tot de toevoeging van artikel 25 bij de Haagse Regelingen over landoorlog, die een aanval of bombardement van onbeschermde steden, dorpen etc., verbiedt met de woorden “door welke middelen dan ook” om zo een aanval of bombardement uit de lucht te omvatten.

De officiële Nederlandstalige verdragstekst

Overzicht van staten die partij zijn bij dit Verdrag (Engelstalig)