Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Over ons Humanitair oorlogsrecht Verklaring (IV, 2) houdende verbod tot het bezigen van projectielen, welke uitsluitend strekken tot het verspreiden van verstikkenden of vergiftige gassen

Verklaring (IV, 2) houdende verbod tot het bezigen van projectielen, welke uitsluitend strekken tot het verspreiden van verstikkenden of vergiftige gassen

Internationaal
Totstandkoming
Inwerkingtreding

Nederland
Ondertekening
Ratificatie
Inwerkingtreding
Voorbehoud

Koninkrijk
(Inwerkingtreding)
Bonaire, Sint
Eustatius, Saba

Aruba

CuraƧao

Sint Maarten


29-07-1899
04-09-1900


29-07-1899
04-09-1900
04-09-1900
Ja10-10-2010


01-01-1986

10-10-2010

10-10-2010

Den Haag, 29 juli 1899

Deze Verklaring geeft uitdrukking aan de gewoonteregels die het gebruik van gif en van materiaal dat onnodig lijden veroorzaakt, verbieden. Deze gewoonteregels werden formeel tot wet verheven in artikelen 23(a) en 23(e) van de Haagse Regelingen van 1899 en 1907. Voor meer regelgeving omtrent het gebruik van gassen, zie het Verdrag van Washington van 1922, dat nooit in werking trad, het Gasprotocol van 1925 en Resolutie 2603 (XXIV) van 1969 van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

De officiƫle Nederlandstalige verdragstekst

Overzicht van staten die partij zijn bij dit Verdrag (Engelstalig)