Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Over ons Humanitair oorlogsrecht Verklaring (IV, 3) houdende verbod tot het bezigen van kogels, die in het menschelijk lichaam gemakkelijk zich uitzetten of plat worden, zooals kogels met harden mantel, waarvan de mantel de kern niet geheel dekt of van insnijdingen voorzien is

Verklaring (IV, 3) houdende verbod tot het bezigen van kogels, die in het menschelijk lichaam gemakkelijk zich uitzetten of plat worden, zooals kogels met harden mantel, waarvan de mantel de kern niet geheel dekt of van insnijdingen voorzien is

Internationaal
Totstandkoming
Inwerkingtreding

Nederland
Ondertekening
Ratificatie
Inwerkingtreding
Voorbehoud

Koninkrijk
(Inwerkingtreding)
Bonaire, Sint
Eustatius, Saba

Aruba

Curaçao

Sint Maarten


29-07-1899
04-09-1900


29-07-1899
04-09-1900
04-09-1900
Ja10-10-2010


01-01-1986

10-10-2010

10-10-2010

Den Haag, 29 juli 1899

Net als de Verklaring van Sint-Petersburg van 1868, geeft deze Verklaring met betrekking tot een specifieke kogel uiting aan de gewoonterechtsregel die het gebruik van wapens verbiedt die onnodig lijden veroorzaken. De Verklaring is bedoeld voor de ‘Dum-Dum’ kogel, vernoemd naar het arsenaal nabij Calcutta waar de kogel voor het eerst is gemaakt.

De officiële Nederlandstalige verdragstekst

Overzicht van staten die partij zijn bij dit Verdrag (Engelstalig)