Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Over ons Humanitair oorlogsrecht Verklaring (XIV) nopens het verbod om projectielen en ontplofbare stoffen uit ballons te werpen

Verklaring (XIV) nopens het verbod om projectielen en ontplofbare stoffen uit ballons te werpen

Internationaal
Totstandkoming
Inwerkingtreding

Nederland
Ondertekening
Ratificatie
Inwerkingtreding
Voorbehoud

Koninkrijk
(Inwerkingtreding)
Bonaire, Sint
Eustatius, Saba

Aruba

Curaçao

Sint Maarten


18-10-1907
27-11-1909


18-10-1907
27-11-1909
27-11-1909
Ja


10-10-2010


01-01-1986

10-10-2010

10-10-2010

Den Haag, 18 oktober 1907

Het verbod om projectielen en ontplofbare stoffen uit ballonnen te werpen werd tijdens de Eerste Haagse Vredesconferentie in 1899 geaccepteerd in Verklaring (IV, 1) voor een periode van vijf jaar, eindigend op 4 september 1905. Ballonnen werden destijds op kleine schaal gebruikt in oorlogen. Tevens was er veel speculatie over het toekomstige gebruik van vliegtuigen in oorlog. Deze nieuwere Verklaring van 1907 zou in werking blijven tot de geplande Derde Vredesconferentie. Aangezien deze Conferentie nooit bijeenkwam, is de Verklaring van 1907 tot op de dag van vandaag nog steeds in werking. Van de grote Machten ratificeerden alleen Groot-Brittannië en de Verenigde Staten deze Verklaring. De pogingen in 1907 om een permanent verbod op het werpen van projectielen uit de lucht aan te nemen, leidden tot de toevoeging van artikel 25 bij de Haagse Regelingen over landoorlog, die een aanval of bombardement van onbeschermde steden, dorpen etc., verbiedt met de woorden “door welke middelen dan ook” om zo een aanval of bombardement uit de lucht te omvatten.

De officiële Nederlandstalige verdragstekst

Overzicht van staten die partij zijn bij dit Verdrag (Engelstalig)