Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Over ons Humanitair oorlogsrecht Overeenkomst voor de vervolging en bestraffing van de groote oorlogsmisdadigers van de Europeesche As. Handvest van de Internationale Militaire Rechtbank

Overeenkomst voor de vervolging en bestraffing van de groote oorlogsmisdadigers van de Europeesche As. Handvest van de Internationale Militaire Rechtbank

Internationaal
Totstandkoming
Inwerkingtreding

Nederland
Ondertekening
Ratificatie
Inwerkingtreding
Voorbehoud

Koninkrijk
(Inwerkingtreding)
Bonaire, Sint
Eustatius, Saba

Aruba

Curaçao

Sint Maarten


08-08-1945
08-08-1945


N.v.t.
25-09-1945

NeeN.v.t.


N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Londen, 8 augustus 1945

In de loop van de Tweede Wereldoorlog vaardigden de Geallieerde regeringen verscheidene verklaringen uit omtrent de bestraffing van oorlogsmisdadigers. In 1942 werd aangekondigd dat een Oorlogsmisdaden Commissie van de Verenigde Naties opgezet zou worden om oorlogsmisdaden te onderzoeken. In de Verklaring van Moskou van 30 oktober 1943 verklaarden de drie voornaamste Geallieerde Machten (Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Sovjet-Unie) dat Duitse oorlogsmisdadigers veroordeeld en gestraft moesten worden in de landen waar de misdaden waren begaan. Echter “de grote criminelen van wie de vergrijpen geen specifieke geografische locatie hebben” zouden gestraft moeten worden “door de gezamenlijke beslissing van de regeringen van de Geallieerden”. Het Akkoord werd ondertekend tijdens een conferentie in Londen in 1945.
 
Het Internationale Militaire Tribunaal voor het Verre Oosten (Tokyo, 1948) werd opgericht door een speciale proclamatie van Generaal MacArthur als de Opperste Bevelhebber in het Verre Oosten voor de Geallieerden Machten.

De officiële Nederlandstalige verdragstekst

Overzicht van staten die partij zijn bij dit Verdrag (Engelstalig)