Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Over ons Humanitair oorlogsrecht Proces-verbaal bevattende regelen betreffende het optreden van onderzeeboten ten aanzien van koopvaardijschepen

Proces-verbaal bevattende regelen betreffende het optreden van onderzeeboten ten aanzien van koopvaardijschepen

Internationaal
Totstandkoming
Inwerkingtreding

Nederland
Ondertekening
Ratificatie
Inwerkingtreding
Voorbehoud

Koninkrijk
(Inwerkingtreding)
Bonaire, Sint
Eustatius, Saba

Aruba

CuraƧao

Sint Maarten


06-11-1936
06-11-1936


N.v.t.
30-09-1937

 

 

 

Londen, 6 november 1936

De Machten die het mislukte Verdrag van Washington van 1922 omtrent het gebruik van duikboten en schadelijke gassen ten tijde van oorlog ondertekenden, sloten het Verdrag van Londen inzake de beperking en verkleining van bewapening op zee van 1930. Artikel 22 hiervan bevat het gebruik van duikboten in oorlogvoering. Het werd vastgelegd in het Verdrag dat dit artikel, als zijnde verklarend van internationaal recht, in werking zou moeten blijven zonder tijdslimiet. Dus toen het Verdrag van 1930 in 1936 verviel, bleef artikel 22 in werking. Met het oog op de laatste paragraaf van artikel 22 dat vermeldt dat de Verdragsluitende Partijen alle andere Machten uitnodigen om hun instemming uit te drukken voor de regels in dit artikel, werd een proces-verbaal ondertekend dat woordelijk de bepalingen van artikel 22 van het Verdrag van 1930 overneemt. Een aanzienlijk aantal Staten trad toe tot dit proces-verbaal.

De officiƫle Nederlandstalige verdragstekst

Overzicht van staten die partij zijn bij dit Verdrag (Engelstalig)