Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Over ons Humanitair oorlogsrecht Protocol bij het Verdrag inzake de bescherming van culturele goederen in geval van een gewapend conflict

Protocol bij het Verdrag inzake de bescherming van culturele goederen in geval van een gewapend conflict

Internationaal
Totstandkoming
Inwerkingtreding

Nederland
Ondertekening
Ratificatie
Inwerkingtreding
Voorbehoud

Koninkrijk
(Inwerkingtreding)
Bonaire, Sint
Eustatius, Saba

Aruba

Curaçao

Sint Maarten


14-05-1954
07-08-1956


14-05-1954
14-10-1958
14-01-1959
NeeN.v.t.


N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Den Haag, 14 mei 1954

Het doel van dit Protocol is om tijdens een gewapend conflict de uitvoer van culture goederen te voorkomen en in de teruggave van illegaal geëxporteerde goederen te voorzien. Verscheidene regeringen hadden moeite met het aannemen van bepalingen hierover. Daarom werd besloten deze bepalingen te splitsen van het Verdrag en ze aan te nemen in de vorm van een apart Protocol.
 
Het Protocol veranderde de regels voor aanvallen op culturele goederen. Voortaan zouden alleen militaire doelwitten – duidelijker gedefinieerd en zorgvuldiger geselecteerd – het doel moeten zijn van een aanval. Culturele goederen zijn immers burgerlijke goederen en zouden niet aangevallen moeten worden, tenzij ze een militair doelwit worden. Tevens kunnen culturele goederen alleen aangevallen worden als er geen uitvoerbaar alternatief is. Het moderniseren van het Verdrag van 1954 leidde ook tot het toevoegen van regels omtrent voorzorgsmaatregelen bij een aanval.

De officiële Nederlandstalige verdragstekst

Overzicht van staten die partij zijn bij dit Verdrag (Engelstalig)