Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Over ons Humanitair oorlogsrecht Protocol inzake niet-waarneembare deeltjes (Protocol I)

Protocol inzake niet-waarneembare deeltjes (Protocol I)

Internationaal
Totstandkoming
Inwerkingtreding

Nederland
Ondertekening
Ratificatie
Inwerkingtreding
Voorbehoud

Koninkrijk
(Inwerkingtreding)
Bonaire, Sint
Eustatius, Saba

Aruba

Curaçao

Sint Maarten


10-10-1980
02-12-1983


N.v.t.
18-06-1987
18-12-1987
NeeN.v.t.


N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Genève, 10 oktober 1980

Protocol I bevat één artikel wat het gebruik verbiedt van wapens waarvan het voornaamste gevolg is, dat het letsel toebrengt door middel van deeltjes die in het menselijk lichaam niet met röntgenstralen kunnen worden ontdekt. Deze bepaling is een directe toepassing van het verbod op het gebruik van wapens die onnodig leed veroorzaken. Het is in de eerste plaats ontworpen om strijders te beschermen en is zodoende een buitenbeentje in het geheel van het Conventioneel Wapenverdrag en zijn protocollen.
De praktische betekenis van dit Protocol is echter beperkt. Er is tot nu toe weinig bewijs van de ontwikkeling van een zodanig wapen.

De officiële Nederlandstalige verdragstekst

Overzicht van staten die partij zijn bij dit Verdrag (Engelstalig)