Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Over ons Humanitair oorlogsrecht Protocol inzake het verbod of de beperking van het gebruik van mijnen, valstrikmijnen en andere mechanismen (Protocol II)

Protocol inzake het verbod of de beperking van het gebruik van mijnen, valstrikmijnen en andere mechanismen (Protocol II)

Internationaal
Totstandkoming
Inwerkingtreding

Nederland
Ondertekening
Ratificatie
Inwerkingtreding
Voorbehoud

Koninkrijk
(Inwerkingtreding)
Bonaire, Sint
Eustatius, Saba

Aruba

Curaçao

Sint Maarten


10-10-1980
02-12-1983


N.v.t.
18-06-1987
18-12-1987
NeeN.v.t.


N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Genève, 10 oktober 1980

Protocol II beperkt het gebruik van mijnen, valstrikmijnen en andere mechanismen. Het verbiedt deze wapens niet per se, maar wel als het gebruik hiervan willekeurig is of gericht tegen burgers. Verder wordt het registreren van de plaats van mijnenvelden geregeld en hun verwijdering aan het eind van de vijandelijkheden.
 
De voornaamste doelstelling van het Protocol is de bescherming van de burgerbevolking tegen de afschuwelijke en langdurige gevolgen van dit wapen. Naast bescherming van de burgerbevolking biedt het in zekere mate ook bescherming aan strijders, namelijk tegen de gevolgen van valstrikmijnen. Ten slotte bevat het ook een aantal regels ter bescherming van VN-troepen en missies.
 
Doordat het Protocol een aantal tekortkomingen had, werd een herziene versie aangenomen in 1996, maar dit geamendeerde protocol stelt zich niet in de plaats van het protocol van 1980 en niet alle partijen bij het protocol van 1980 hebben de versie van 1996 aanvaard.
 
Uit teleurstelling met de beperkte resultaten van het herziene Protocol II startte een aantal staten onder leiding van Canada, het zogenaamde ‘Ottawaproces’, dat leidde in 1997 tot de aanvaarding van het Verdrag inzake het verbod op het gebruik, de opslag, de productie en de overdracht van antipersoonsmijnen en inzake de vernietiging ervan.

De officiële Nederlandstalige verdragstekst

Overzicht van staten die partij zijn bij dit Verdrag (Engelstalig)