Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Over ons Humanitair oorlogsrecht Protocol inzake het verbod of de beperking van het gebruik van mijnen, valstrikmijnen en andere mechanismen, zoals gewijzigd op 3 mei 1996 (Protocol II zoals gewijzigd op 3 mei 1996), gehecht aan het Verdrag inzake conventionele wapens

Protocol inzake het verbod of de beperking van het gebruik van mijnen, valstrikmijnen en andere mechanismen, zoals gewijzigd op 3 mei 1996 (Protocol II zoals gewijzigd op 3 mei 1996), gehecht aan het Verdrag inzake conventionele wapens

Internationaal
Totstandkoming
Inwerkingtreding

Nederland
Ondertekening
Ratificatie
Inwerkingtreding
Voorbehoud

Koninkrijk
(Inwerkingtreding)
Bonaire, Sint
Eustatius, Saba

Aruba

Curaçao

Sint Maarten


03-05-1996
03-12-1998


N.v.t.
25-03-1999
25-09-1999
NeeN.v.t.


N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Genève, 3 mei 1996

Tijdens de eerste Herzieningsconferentie van het Conventioneel Wapenverdrag van 1980 werd een geamendeerde versie van Protocol II aangenomen. Deze geamendeerde versie wijkt enigszins af van de andere protocollen bij dit Verdrag, aangezien het eigen bepalingen heeft wat betreft het toepassingsgebied. In tegenstelling tot het Verdrag en de Protocollen van 1980 is dit Protocol wel van toepassing in niet-internationale gewapende conflicten.
 
Dit geamendeerde Protocol komt niet in de plaats van Protocol II van 1980 en niet alle partijen bij Protocol II van 1980 hebben dit nieuwe Protocol aanvaard.
Uit teleurstelling met de beperkte resultaten van het herziene Protocol II startte een aantal staten, onder leiding van Canada, het zogenaamde ‘Ottawaproces’, dat leidde tot de aanvaarding van het Verdrag inzake het verbod op het gebruik, de opslag, de productie en de overdracht van anti-persoonsmijnen en inzake de vernietiging ervan.

De officiële Nederlandstalige verdragstekst

Overzicht van staten die partij zijn bij dit Verdrag (Engelstalig)