Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Over ons Humanitair oorlogsrecht Protocol inzake blindmakende laserwapens (Protocol IV) bij het Verdrag inzake het verbod of de beperking van het gebruik van bepaalde conventionele wapens die geacht kunnen worden buitensporig leed te veroorzaken

Protocol inzake blindmakende laserwapens (Protocol IV) bij het Verdrag inzake het verbod of de beperking van het gebruik van bepaalde conventionele wapens die geacht kunnen worden buitensporig leed te veroorzaken

Internationaal
Totstandkoming
Inwerkingtreding

Nederland
Ondertekening
Ratificatie
Inwerkingtreding
Voorbehoud

Koninkrijk
(Inwerkingtreding)
Bonaire, Sint
Eustatius, Saba

Aruba

CuraƧao

Sint Maarten


13-10-1995
30-07-1998


N.v.t.
25-03-1999
25-09-1999
NeeN.v.t.


N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Wenen, 13 oktober 1995

Het Protocol verbiedt zowel het gebruik als de overdracht van deze wapens. De overdacht van deze wapens door staten die partij zijn bij dit Protocol aan niet-statelijke entiteiten is verboden. Door verklaringen hebben een aantal staten laten weten dat zij het Protocol ook van toepassing beschouwen op niet-internationaal gewapende conflicten.