Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Over ons Humanitair oorlogsrecht Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof

Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof

Internationaal
Totstandkoming
Inwerkingtreding

Nederland
Ondertekening
Ratificatie
Inwerkingtreding
Voorbehoud

Koninkrijk
(Inwerkingtreding)
Bonaire, Sint
Eustatius, Saba

Aruba

Curaçao

Sint Maarten


17-07-1998
01-07-2002


18-07-1998
17-07-2001
01-07-2002
Ja10-10-2010


01-07-2002

10-10-2010

10-10-2010

Rome, 17 juli 1998

De Verenigde Naties overwogen sinds hun ontstaan de oprichting van een permanent internationaal strafhof om ernstige schendingen van internationaal recht, waaronder oorlogsmisdaden, te vervolgen. Na jaren van onderhandelingen werd erin 1998 een Diplomatieke Conferentie gehouden in Rome waar het Statuut inzake het Internationaal Strafhof werd afgerond en aangenomen.
 
Met de oprichting van het Internationaal Strafhof is een belangrijke stap gezet voor een betere naleving van het humanitair oorlogsrecht en tegen straffeloosheid. Het Hof zal echter pas effectief zijn, wanneer een groot aantal staten het Statuut ook daadwerkelijk heeft geratificeerd.
 
Het Internationaal Strafhof werd gevestigd in Den Haag en heeft rechtsmacht over vermoedelijke daders van genocide, misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden en agressie, voor zowel meerderen als militaire bevelhebbers. Het Hof kan haar rechtsmacht uitoefenen als de staat op wiens grondgebied de daad of omissie plaatsvond of de staat waarvan de verdachte onderdaan is, partij is bij het Statuut of de rechtsmacht van het Hof heeft geaccepteerd. Deze criteria zijn van toepassing als de situatie naar het Hof is verwezen door een Staat die partij is of door de Aanklager die uit eigen beweging (proprio motu) een onderzoek opent. Als de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties de situatie naar het Hof verwijst, is het niet nodig dat aan deze criteria wordt voldaan. Het Hof heeft geen retroactief effect: het kan geen misdaden berechten die vóór de inwerkingtreding van het Statuut (1 juli 2002) plaatsvonden.
 
Het Hof is niet in leven geroepen om de rechtsmacht van nationale gerechtshoven over te nemen. Het Hof is bedoeld om alleen haar rechtsmacht uit te oefenen als een staat niet bereid is of niet bij machte is een proces aan te spannen. Staten blijven de primaire plicht houden om vermoedelijke oorlogsmisdadigers te vervolgen voor hun eigen gerechtshoven.