Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Over ons Humanitair oorlogsrecht Tweede Protocol bij het Haags Verdrag van 1954 inzake de bescherming van culturele goederen in geval van een gewapend conflict

Tweede Protocol bij het Haags Verdrag van 1954 inzake de bescherming van culturele goederen in geval van een gewapend conflict

Internationaal
Totstandkoming
Inwerkingtreding

Nederland
Ondertekening
Ratificatie
Inwerkingtreding
Voorbehoud

Koninkrijk
(Inwerkingtreding)
Bonaire, Sint
Eustatius, Saba

Aruba

CuraƧao

Sint Maarten


26-03-1999
09-03-2004


17-05-1999
30-01-2007
30-04-2007
Ja10-01-2011


N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Den Haag, 26 maart 1999

Aangezien het systeem van 1954 van culturele goederen onder speciale bescherming nooit heeft gewerkt, komt het Tweede Protocol met een nieuw systeem. Culturele goederen die van groot belang zijn voor de mensheid kunnen onder verhoogde bescherming worden geplaatst onder de voorwaarde dat het voldoende beschermd is door nationale wetgeving en niet wordt gebruikt voor militaire doeleinden of om militaire locaties te beschermen.
Een andere ontwikkeling die het nieuwe Protocol bevat, is de verhoogde inspanning om straffeloosheid te bevechten door middel van effectieve strafrechtelijke vervolging van oorlogsmisdadigers. Het Protocol definieert vijf ernstige schendingen waarvoor het individuele strafrechtelijke aansprakelijkheid vastlegt. Dit gaat een stuk verder dan eerdere wetgeving.
 
Het Tweede Protocol is zowel van toepassing op internationale als op niet-internationale gewapende conflicten. De uitbreiding naar niet-internationale gewapende conflicten is essentieel.

De officiƫle Nederlandstalige verdragstekst

Overzicht van staten die partij zijn bij dit Verdrag (Engelstalig)