Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Over ons Humanitair oorlogsrecht Verdrag tot verbod van de ontwikkeling, de produktie en de aanleg van voorraden van bacteriologische (biologische) en toxinewapens en inzake de vernietiging van deze wapens

Verdrag tot verbod van de ontwikkeling, de produktie en de aanleg van voorraden van bacteriologische (biologische) en toxinewapens en inzake de vernietiging van deze wapens

Internationaal
Totstandkoming
Inwerkingtreding

Nederland
Ondertekening
Ratificatie
Inwerkingtreding
Voorbehoud

Koninkrijk

(Inwerkingtreding)
Bonaire, Sint
Eustatius, Saba

Aruba

Curaçao

Sint Maarten


10-04-1972
26-03-1975


10-04-1972
22-06-1981
22-06-1981
Nee10-10-2010


01-01-1986

10-10-2010

10-10-2010

Londen, Moskou, Washington, 10 april 1972

Twee zaken leidden tot dit Verdrag. Dit waren de tekortkomingen van het Protocol van Genève van 17 juni 1925 (het Gasprotocol) en de wens om niet alleen het gebruik maar ook de productie en aanleg van voorraden van biologische en chemische wapens te verbieden. Het Verdrag werd opgesteld door het Comité voor Ontwapening en aanbevolen voor toetreding door Resolutie 2826 (XXVI) van de Algemene Vergadering van 16 december 1971.
 
Het Verdrag is beperkt tot biologische wapens. Het bleek onmogelijk chemische wapens op te nemen in het Verdrag, aangezien geen akkoord kon worden bereikt over internationaal toezicht. Met betrekking tot biologische wapens leek internationaal toezicht op de productie en aanleg van voorraden van zulke wapens onnodig, aangezien werd aangenomen dat het gebruik van deze wapens geen onmiddellijk militair voordeel opleverde.

De officiële Nederlandstalige verdragstekst

Overzicht van staten die partij zijn bij dit Verdrag (Engelstalig)