Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Over ons Humanitair oorlogsrecht Verdrag tot verbod van de ontwikkeling, de produktie, de aanleg van voorraden en het gebruik van chemische wapens en inzake de vernietiging van deze wapens

Verdrag tot verbod van de ontwikkeling, de produktie, de aanleg van voorraden en het gebruik van chemische wapens en inzake de vernietiging van deze wapens

Internationaal
Totstandkoming
Inwerkingtreding

Nederland
Ondertekening
Ratificatie
Inwerkingtreding
Voorbehoud

Koninkrijk
(Inwerkingtreding)
Bonaire, Sint
Eustatius, Saba

Aruba

Curaçao

Sint Maarten


13-01-1993
29-04-1997


14-01-1993
30-06-1995
29-04-1997
Ja10-10-2010


29-04-1997

10-10-2010

10-10-2010

Parijs, 13 januari 1993

Het Chemische Wapens Verdrag (CWV) verbiedt de ontwikkeling, productie, aanleg van voorraden en gebruik van chemische wapens. Ook vereist de vernietiging van zowel de wapens zelf als hun productiefaciliteiten.
 
Het Verdrag versterkt het Gasprotocol van 1925 door het gebruik van chemische wapens “onder alle omstandigheden” te verbieden. Een belangrijke vooruitgang van het Verdrag is het vergaande controlesysteem. Het Verdrag voorziet ook in assistentie voor en bescherming van staten die aangevallen of bedreigd worden met chemische wapens, in samenwerking voor het vreedzame gebruik van chemicaliën, beperkingen op het vervoer van bepaalde chemicaliën naar staten die geen Partij zijn bij dit Verdrag en het voorziet in sancties voor een grove schending van deze bepalingen. Vernietiging van alle bestaande chemische wapens zal binnen tien jaar plaatsvinden na de inwerkingtreding van het Verdrag.
 
De Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OVCW), met haar zetel in Den Haag, is opgericht om de naleving van het Verdrag te controleren.

De officiële Nederlandstalige verdragstekst


Overzicht van staten die partij zijn bij dit Verdrag (Engelstalig)