Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Over ons Humanitair oorlogsrecht Verdrag inzake clustermunitie

Verdrag inzake clustermunitie

Internationaal
Totstandkoming
Inwerkingtreding

Nederland
Ondertekening
Ratificatie
Inwerkingtreding
Voorbehoud

Koninkrijk
(Inwerkingtreding)
Bonaire, Sint
Eustatius, Saba

Aruba

Curaçao

Sint Maarten


30-05-2008
01-08-2010


03-12-2008
23-02-2011
01-08-2011
Nee01-08-2011


N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Dublin, 30 mei 2008

Na decennialang burgers te hebben zien lijden onder elk nieuw gebruik van clustermunitie, en gezien de ontoereikende reactie bij andere fora, lanceerde Noorwegen het “Oslo Proces” inzake clustermunitie. De Slotverklaring van de Conferentie werd ondersteund door 46 staten en bevatte verschillende gemeenschappelijke doelen, inclusief de aanname van een juridisch bindend internationaal document tegen het einde van 2008. Dit document verbiedt “clustermunitie die onacceptabel leed bij burgers veroorzaakt” en voorziet in de instelling van een kader voor samenwerking en hulp voor de zorg en rehabilitatie van overlevenden, het ontruimen van besmette gebieden, risicovoorlichting en de vernietiging van verboden clustermunitie.
 
Naast staten namen als waarnemers de VN agentschappen, het maatschappelijk middenveld vertegenwoordigd door de Clustermunitie Coalitie, en het ICRC deel aan de Diplomatieke Conferentie die het Verdrag aanvaardde. Deze delegaties bestonden uit ruimingwerkers, voormalige militaire officieren, technische specialisten en humanitaire hulpverleners.
 
Het Verdrag verbiedt het gebruik van clustermunitie, maar ook het ontwikkelen, produceren, verwerven, opslaan, aanhouden of overdragen ervan. Ook mogen staten die partij zijn bij het Verdrag andere staten niet aanzetten tot deze activiteiten. Bovendien moeten verdragsstaten andere staten aanmoedigen om toe te treden tot het Verdrag en hen proberen te weerhouden van het gebruik van clustermunitie.

De officiële Nederlandstalige verdragstekst

Overzicht van staten die partij zijn bij dit Verdrag (Engelstalig)