Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Over ons Humanitair oorlogsrecht Verdrag inzake het verbod of de beperking van het gebruik van bepaalde conventionele wapens die geacht kunnen worden buitensporig leed te veroorzaken of een niet-onderscheidende werking te hebben

Verdrag inzake het verbod of de beperking van het gebruik van bepaalde conventionele wapens die geacht kunnen worden buitensporig leed te veroorzaken of een niet-onderscheidende werking te hebben

Internationaal
Totstandkoming
Inwerkingtreding

Nederland
Ondertekening
Ratificatie
Inwerkingtreding
Voorbehoud

Koninkrijk
(Inwerkingtreding)
Bonaire, Sint
Eustatius, Saba

Aruba

Curaçao

Sint Maarten


10-10-1980
02-12-1983


10-04-1981
18-06-1987
18-12-1987
NeeN.v.t.


N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Genève, 10 oktober 1980

De behoefte aan aanvullende verdragen over het verbieden of beperken van het gebruik van bepaalde methoden en middelen van oorlogvoering werd duidelijk in de jaren ’60. Tijdens de jaren ‘70 heerste de opvatting dat een akkoord over conventionele wapens bereikt moest worden. De Diplomatieke Conferentie in 1980, in het leven geroepen door het Internationale Comité van het Rode Kruis en de Algemene Vergadering van de VN, aanvaardde het Verdrag en de drie toegevoegde Protocollen met algemene instemming.
 
Het Verdrag bevat zelf alleen algemene bepalingen en biedt een kader voor de specifiekere Protocollen. Het bevat geen bepalingen die expliciet het gebruik van specifieke wapens verbieden, dat doen de Protocollen. Volgens het Verdrag kunnen staten alleen gebonden worden door het Verdrag als ze instemmen met ten minste twee van deze Protocollen ten tijde van toetreding (artikel 4, paragraaf 3 van het Verdrag). Het Verdrag werd geopend voor ondertekening voor alle staten bij het Hoofdkwartier van de VN in New York voor een periode van 12 maanden, beginnend op 10 april 1981 (artikel 3 van het Verdrag).
 
De eerste herzieningsconferentie van de Hoge Verdragsluitende Partijen van dit Verdrag aanvaardde op 13 oktober 1995 een nieuw Protocol IV dat het gebruik en de doorvoer van blindmakende laserwapens verbiedt en op 3 mei 1996 een aangepaste versie van Protocol II omtrent mijnen, valstrikmijnen en andere mechanismen.

De officiële Nederlandstalige verdragstekst

Overzicht van staten die partij zijn bij dit Verdrag (Engelstalig)