Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Over ons Humanitair oorlogsrecht Verdrag inzake de bescherming van culturele goederen in geval van een gewapend conflict

Verdrag inzake de bescherming van culturele goederen in geval van een gewapend conflict

Internationaal
Totstandkoming
Inwerkingtreding

Nederland
Ondertekening
Ratificatie
Inwerkingtreding
Voorbehoud

Koninkrijk
(Inwerkingtreding)
Bonaire, Sint
Eustatius, Saba

Aruba

Curaçao

Sint Maarten


14-05-1954
07-08-1956


14-05-1954
14-10-1958
14-01-1959
Ja10-01-2011


N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Den Haag, 14 mei 1954

In 1939 werd een ontwerptekst uitgewerkt onder leiding van het Internationale Museum Bureau, de voorloper van de Internationale Raad van Musea, en door Nederland voorgelegd aan de regeringen. Vanwege de Tweede Wereldoorlog konden geen verdere stappen genomen worden. Na de oorlog, in 1948, werd een nieuw voorstel aan UNESCO (Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur) voorgelegd door Nederland. De Algemene Conferentie van UNESCO in 1951 besloot een comité van overheidsexperts samen te stellen om een verdrag op te stellen. Dit comité legde vervolgens de ontwerptekst aan de intergouvernementele Conferentie voor, die het Verdrag en de verdere Protocollen aanvaardde.
 
Dit Verdrag werd opgesteld tegen de achtergrond van de Tweede Wereldoorlog toen het aanvallen van hele steden onvermijdelijk werd geacht. In ’een dergelijke oorlog tracht het Verdrag waardevolle culturele goederen te beschermen. Het schrijft voor dat culturele goederen alleen kunnen worden aangevallen als de “militaire noodzaak dit gebiedend vereist”, zonder deze uitzondering te definiëren.