Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Over ons Humanitair oorlogsrecht Verdrag van Genève voor de verbetering van het lot der gewonden bij de legers te velde in oorlogstijd

Verdrag van Genève voor de verbetering van het lot der gewonden bij de legers te velde in oorlogstijd

Internationaal
Totstandkoming
Inwerkingtreding

Nederland
Ondertekening
Ratificatie
Inwerkingtreding
Voorbehoud

Koninkrijk
(Inwerkingtreding)
Bonaire, Sint
Eustatius, Saba

Aruba

Curaçao

Sint Maarten


22-08-1864
22-06-1865


22-08-1864
29-11-1864
Niet meer
NeeN.v.t.


N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Genève, 22 augustus 1864

Na de succesvolle Geneefse Conferentie van 1863 nodigde de Zwitserse Federale Raad, op het initiatief van het Genève Comité, de regeringen van alle Europese en verscheidene Amerikaanse staten uit voor een diplomatieke conferentie. Het doel van deze conferentie: de aanname van een verdrag voor de verbetering van het lot van de gewonden in oorlog. De ontwerptekst die was voorbereid door het Genève Comité werd zonder grote wijzigingen aangenomen door de Conferentie. De hoofdbeginselen, vastgelegd in het Verdrag en gehandhaafd in de latere Verdragen van Genève, zijn:
-    verzorging voor de gewonden zonder onderscheid wat betreft nationaliteit;
-    neutraliteit (onschendbaarheid) van medisch personeel en medische instellingen en eenheden;
-    het onderscheidende teken van het rode kruis op een wit veld.
Een tweede diplomatieke conferentie werd bijeengeroepen in Genève in 1868 om enkele bepalingen van het Verdrag van 1864 te verduidelijken en vooral om de beginselen van het Verdrag aan te passen aan zeeoorlog. Deze Aanvullende Artikelen werden echter niet geratificeerd en traden niet in werking.
Het Verdrag van 1864 werd vervangen door de Verdragen van Genève van 1906, 1929 en 1949 over hetzelfde onderwerp. Echter, het Verdrag had pas in 1966 geen effect meer, toen Zuid-Korea, als laatste partij bij dit Verdrag die nog niet tot een later Verdrag was toegetreden, toetrad tot de Verdragen van 1949.

De officiële Nederlandstalige verdragstekst

Overzicht van staten die partij zijn bij dit Verdrag (Engelstalig)