Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Over ons Humanitair oorlogsrecht Verdrag van Genève tot de verbetering van het lot der gewonden en zieken, zich bevindende bij de legers te velde

Verdrag van Genève tot de verbetering van het lot der gewonden en zieken, zich bevindende bij de legers te velde

Internationaal
Totstandkoming
Inwerkingtreding

Nederland
Ondertekening
Ratificatie
Inwerkingtreding
Voorbehoud

Koninkrijk
(Inwerkingtreding)
Bonaire, Sint
Eustatius, Saba

Aruba

Curaçao

Sint Maarten


06-07-1906
09-08-1907


06-07-1906
31-07-1908
Niet meer
NeeN.v.t.


N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Genève, 6 juli 1906

Voor de herziening van het Verdrag van 1864 zijn verschillende voorstellen gedaan, vooral bij de Internationale Conferenties van het Rode Kruis en de Rode Halve Maan. Deze leidden eerst tot de aanname van de Aanvullende Artikelen van 1868 en tot het Verdrag van 1899 omtrent zeeoorlog (Haagse Verdrag (III) van 1899). De Haagse Vredesconferentie van 1899 drukte in zijn Laatste Besluit de wens uit dat een speciale conferentie bijeen zou worden geroepen voor de herziening van het Verdrag van Genève van 1864. In 1906 werd deze conferentie georganiseerd door de Zwitserse regering en bijgewoond door 35 staten.
Op basis van voorstellen van het Internationale Comité van het Rode Kruis nam de conferentie het nieuwe Verdrag aan dat het Verdrag van 1864 verving in de relaties tussen de contracterende staten. Het Verdrag van 1906 is gedetailleerder dan het Verdrag van 1864. Het bevat nieuwe bepalingen over het begraven van de doden en de overdracht van informatie. De vrijwillige hulporganisaties werden voor de eerste keer uitdrukkelijk erkend. Bepalingen die onpraktisch waren gebleken werden veranderd. De voorrechten van burgers die hulp bieden aan gewonden werden verminderd en de plicht om gewonden die ongeschikt zijn voor verdere dienst te repatriëren, werd veranderd in slechts een aanbeveling.
Het Verdrag van 1906 werd vervangen door het Verdrag van Genève van 1929 (dat later werd vervangen door de Verdragen van 1949), maar bleef van kracht tot 1970 toen Costa Rica, de laatste staat die er partij bij was en nog niet tot één van de latere Verdragen was toegetreden,  toetrad tot de Verdragen van 1949.

De officiële Nederlandstalige verdragstekst

Overzicht van staten die partij zijn bij dit Verdrag (Engelstalig)