Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Over ons Humanitair oorlogsrecht Verdrag betreffende de behandeling van krijgsgevangenen

Verdrag betreffende de behandeling van krijgsgevangenen

Internationaal
Totstandkoming
Inwerkingtreding

Nederland
Ondertekening
Ratificatie
Inwerkingtreding
Voorbehoud

Koninkrijk
(Inwerkingtreding)
Bonaire, Sint
Eustatius, Saba

Aruba

Curaçao

Sint Maarten


27-07-192927-07-1929
05-10-1932
Niet meer
NeeN.v.t.


N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Genève, 27 juli 1929

Bepalingen omtrent de behandeling van krijgsgevangenen bevonden zich al in de Haagse Regelingen van 1899 en 1907. In de loop van de Eerste Wereldoorlog brachten zij verscheidene tekortkomingen aan het licht. Zulke defecten werden slechts deels overkomen doordat strijdende partijen onderling speciale overeenkomsten sloten.
Het Internationale Comité van het Rode Kruis stelde een ontwerptekst op. Het Verdrag vervangt de bepalingen van de Haagse Regelingen niet, maar vult ze aan. De meest belangrijke veranderingen bestonden uit het verbod op represailles en collectieve straffen, de organisatie van werk uitgevoerd door gevangenen, de aanwijzing door gevangenen van vertegenwoordigers en de controle uitgeoefend door de beschermende Machten.
 
Het Verdrag van 1929 betreffende de behandeling van krijgsgevangenen werd vervangen door het Verdrag (III) van Genève van 12 augustus 1949. Het is niet langer in werking als gevolg van de universele acceptatie van de Verdragen van Genève van 1949.

De officiële Nederlandstalige verdragstekst

Overzicht van staten die partij zijn bij dit Verdrag (Engelstalig)