Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Over ons Humanitair oorlogsrecht Verdrag inzake het verbod van militair of enig ander vijandelijk gebruik van milieuveranderingstechnieken

Verdrag inzake het verbod van militair of enig ander vijandelijk gebruik van milieuveranderingstechnieken

Internationaal
Totstandkoming
Inwerkingtreding

Nederland
Ondertekening
Ratificatie
Inwerkingtreding
Voorbehoud

Koninkrijk

(Inwerkingtreding)
Bonaire, Sint
Eustatius, Saba

Aruba

Curaçao

Sint Maarten


10-12-1976
05-10-1978


18-05-1977
15-04-1983
15-04-1983
Ja10-10-2010


01-01-1986

10-10-2010

10-10-2010

New York, 10 december 1976

Het Verdrag bestaat uit tien artikelen en een Bijlage over de Commissie van overleg van deskundigen.
 
In artikel I verbiedt het Verdrag de staten die partij zijn “militair of enig ander vijandelijk gebruik van milieuveranderingstechnieken die wijdverspreide, langdurige of ernstige gevolgen hebben als middelen tot vernietiging, het berokkenen van schade of nadeel aan enige andere staat die partij is”. Artikel II specificeert wat bedoeld wordt met de term “milieuveranderingstechnieken”. Hierbij kun je denken aan het veranderen van het klimaat of het weer of het veroorzaken van een aardbeving.
 
De bijvoeglijke naamwoorden “wijdverspreide”, “langdurige” en “ernstige” worden herhaald (omvangrijk, langdurig, ernstig) in Aanvullend Protocol I van 1977 bij de Verdragen van Genève (artikel 35, para. 3; en artikel 55, para. 1) en in de preambule para. 4 van het Verdrag inzake het verbod of de beperking van het gebruik van bepaalde conventionele wapens die geacht kunnen worden buitensporig leed te veroorzaken of een niet-onderscheidende werking te hebben van 1980. Opmerkelijk is dat de woorden in deze Verdragen niet gescheiden worden door “of” maar door “en”, waardoor het verbod afgezwakt wordt. Echter, de interpretatie gegeven aan deze termen is beperkt tot deze Verdragen en niet bedoeld om te gebruiken bij de interpretatie van deze of soortgelijke termen die voorkomen in andere internationale afspraken.
 
Artikel VIII van dit Verdrag voorziet in het houden van conferenties met tussenpozen van niet minder van vijf jaar. De eerste Conferentie vond plaats in Genève in september 1984.