Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Over ons Humanitair oorlogsrecht Verdrag inzake de rechten van het kind

Verdrag inzake de rechten van het kind

Internationaal
Totstandkoming
Inwerkingtreding

Nederland
Ondertekening
Ratificatie
Inwerkingtreding
Voorbehoud

Koninkrijk
(Inwerkingtreding)
Bonaire, Sint
Eustatius, Saba

Aruba

Curaçao

Sint Maarten


20-11-1989
02-09-1990


26-01-1990
06-02-1995
08-03-1995
Ja10-10-2010


17-01-2001

10-10-2010

10-10-2010

New York, 20 november 1989

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties verklaarde 1979 tot het Internationale Jaar van het Kind ter ere van de 20ste verjaardag van de Verklaring inzake de Rechten van het Kind. In de aanloop naar de voorbereidingen hiervan werd voorgesteld dat een ontwerptekst moest worden gemaakt voor een Verdrag inzake de rechten van het kind. De Commissie voor Mensenrechten stelde hiervoor een werkgroep samen, die het Verdrag produceerde dat door de Algemene Vergadering werd aanvaard.
 
Het Verdrag verkondigt alle fundamentele rechten van het kind, zowel burgerlijk, politiek, economisch, sociaal als cultureel. Artikel 38 geeft aandacht aan kinderen in gewapende conflictsituaties. Artikel 43 stelt een Comité voor de rechten van het kind aan, bestaande uit experts, om de voortgang te volgen van de uitvoering van de verplichtingen onder het Verdrag van de staten die partij zijn.

De officiële Nederlandstalige verdragstekst

Overzicht van staten die partij zijn bij dit Verdrag (Engelstalig)