Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Over ons Humanitair oorlogsrecht Verdragen na 1948

Verdragen na 1948

Verdrag inzake de voorkoming en de bestraffing van genocide

Parijs

1948

Verdrag (I) van Genève voor de verbetering van het lot der gewonden en zieken, zich bevindende bij de strijdkrachten te velde

Genève

1949

Verdrag (II) van Genève voor de verbetering van het lot der gewonden, zieken en schipbreukelingen van de strijdkrachten ter zee

Genève

1949

Verdrag (III) van Genève betreffende de behandeling van krijgsgevangenen

Genève

1949

Verdrag (IV) van Genève betreffende de bescherming van burgers in oorlogstijd

Genève

1949

Verdrag inzake de bescherming van culturele goederen in geval van een gewapend conflict

Den Haag

1954

Protocol bij het Verdrag inzake de bescherming van culturele goederen in geval van een gewapend conflict

Den Haag

1954

Verdrag tot verbod van de ontwikkeling, de produktie en de aanleg van voorraden van bacteriologische (biologische) en toxinewapens en inzake de vernietiging van deze wapens

Londen, Moskou, Washington

1972

Europees Verdrag betreffende de niet-toepasselijkheid van verjaring terzake van misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven

Straatsburg

1974

Verdrag inzake het verbod van militair of enig ander vijandelijk gebruik van milieuveranderingstechnieken

New York

1976

Aanvullend Protocol bij de Verdragen van Genève van 12 augustus 1949, betreffende de bescherming van de slachtoffers van internationale gewapende conflicten (Protocol I)

Genève

1977

Aanvullend Protocol bij de Verdragen van Genève van 12 augustus 1949, betreffende de bescherming van slachtoffers van niet-internationale gewapende conflicten (Protocol II)

Genève

1977

Verdrag inzake het verbod of de beperking van het gebruik van bepaalde conventionele wapens die geacht kunnen worden buitensporig leed te veroorzaken of een niet-onderscheidende werking te hebben

Genève

1980

Protocol inzake niet-waarneembare deeltjes (Protocol I)

Genève

1980

Protocol inzake het verbod of de beperking van het gebruik van mijnen, valstrikmijnen en andere mechanismen (Protocol II)

Genève

1980

Protocol inzake het verbod of de beperking van het gebruik van brandwapens (Protocol III)

Genève

1980

Verdrag inzake de rechten van het kind

New York

1989

Verdrag tot verbod van de ontwikkeling, de produktie, de aanleg van voorraden en het gebruik van chemische wapens en inzake de vernietiging van deze wapens

Parijs

1993

Protocol inzake blindmakende laserwapens (Protocol IV) bij het Verdrag inzake het verbod of de beperking van het gebruik van bepaalde conventionele wapens die geacht kunnen worden buitensporig leed te veroorzaken

Wenen

1995

Protocol inzake het verbod of de beperking van het gebruik van mijnen, valstrikmijnen en andere mechanismen, zoals gewijzigd op 3 mei 1996 (Protocol II zoals gewijzigd op 3 mei 1996), gehecht aan het Verdrag inzake het verbod of de beperking van het gebruik van bepaalde conventionele wapens die geacht kunnen worden buitensporig leed te veroorzaken of een niet-onderscheidende werking te hebben

Genève

1996

Verdrag inzake het verbod van het gebruik, de aanleg van voorraden, de productie en de overdracht van anti-personeelmijnen en inzake de vernietiging van deze wapens

Oslo

1997

Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof

Rome

1998

Tweede Protocol bij het Haags Verdrag van 1954 inzake de bescherming van culturele goederen in geval van een gewapend conflict

Den Haag

1999

Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de rechten van het kind inzake de betrokkenheid van kinderen bij gewapende conflicten

New York

2000

Wijziging van artikel 1 van het op 10 oktober 1980 te Genève tot stand gekomen Verdrag inzake het verbod of de beperking van het gebruik van bepaalde conventionele wapens die geacht kunnen worden buitensporig leed te veroorzaken of een niet-onderscheidende werking te hebben

Genève

2001

Protocol inzake ontplofbare oorlogsresten (Protocol V) bij het Verdrag inzake het verbod of de beperking van het gebruik van bepaalde conventionele wapens die geacht kunnen worden buitensporig leed te veroorzaken

Genève

2003

Aanvullend protocol bij de Verdragen van Genève van 12 augustus 1949, betreffende de aanvaarding van een aanvullend onderscheidend embleem (Protocol III)

Genève

2005

  Verdrag inzake clustermunitie  

Dublin

2008

Wapenhandelsverdrag

New York
2013