Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Over ons Humanitair oorlogsrecht Verklaring nopens de afschaffing van het gebruik te velde, enz., der ontplofbare kogels

Verklaring nopens de afschaffing van het gebruik te velde, enz., der ontplofbare kogels

Internationaal
Totstandkoming
Inwerkingtreding

Nederland
Ondertekening
Ratificatie
Inwerkingtreding
Voorbehoud

Koninkrijk
(Inwerkingtreding)
Bonaire, Sint
Eustatius, Saba

Aruba

CuraƧao

Sint Maarten


11-12-1868
11-12-1868


11-12-1868
11-12-1868

Sint-Petersburg, 11 december 1868

De Verklaring van Sint-Petersburg is de eerste formele overeenkomst die het gebruik van specifieke wapens in oorlogstijd verbiedt. De Verklaring vindt zijn oorsprong in de door het Russische leger uitgevonden kogel die explodeerde bij contact met harde materie en waarvan het primaire doel het opblazen van munitiewagens was. Later werd het projectiel zo gemodificeerd dat het explodeerde bij contact met zachte materie waaronder het menselijk lichaam. Als zodanig zou de kogel een inhumaan middel van oorlog zijn, doordat deze onnodig lijden zou veroorzaken bij slachtoffers. De Russische regering stelde voor om het gebruik van de kogel te verbieden met een internationale overeenkomst, omdat het zelf de kogel niet wilde gebruiken en niet wilde dat een ander land er misbruik van zou maken. Deze Verklaring werd aangenomen in 1868. Dit bevestigt de regel van het gewoonterecht die het gebruik van wapens, projectielen en materiaal verbiedt die van nature onnodig lijden veroorzaken. Deze regel werd later vastgelegd in artikel 23(e) van de Haagse Reglementen over landoorlog van 1899 en 1907.
Deze Verklaring is vooral van belang omdat deze het rechtmatige doel van een gewapend conflict beschrijft: de verzwakking van de troepen van de vijand, niet de totale vernietiging daarvan. Het is dus toegestaan troepen buiten gevecht te stellen door ze te verwonden, maar niet door deze verwondingen onnodig te vergroten of ervoor te zorgen dat de dood onvermijdelijk wordt.
De Verklaring van Sint-Petersburg zorgde voor de aanname van gelijksoortige verklaringen tijdens de twee Haagse Vredesconferenties van 1899 en 1907. De Haagse Verklaringen met betrekking tot het werpen van projectielen of ontplofbare stoffen uit ballonnen (IV, 1 en XIV), het gebruik van verstikkende of vergiftige gassen (IV, 2) en het gebruik van vervormbare kogels (IV, 3) refereren in hun preambule naar de Verklaring van Sint-Petersburg.

De officiƫle Nederlandstalige verdragstekst

Overzicht van staten die partij zijn bij dit Verdrag (Engelstalig)