Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Over ons Humanitair oorlogsrecht Voor docenten van HBO en universiteit

Voor docenten van HBO en universiteit

studenten voor Rode Kruis kantoor

Hoe past het oorlogsrecht binnen een studie?

Studies die veel raakvlakken hebben met het oorlogsrecht zijn o.a. Internationaal Recht, HBO Rechten, Journalistiek, Conflictstudies en Internationale Betrekkingen. Ook binnen andere studies of vakken kan het oorlogsrecht heel relevant zijn.

Mogelijkheden

Het Rode Kruis hecht er veel belang aan studenten op HBO en universiteit bekend te maken met het humanitair oorlogsrecht. Wij bieden ondersteuning aan docenten die oorlogsrecht als vak of onderdeel van een vak geven. Voor studenten Internationaal Recht verzorgen wij stages en een pleitcompetitie.

Humanitair oorlogsrecht als vak

Steeds meer universiteiten en hogescholen bieden het oorlogsrecht als apart (keuze)vak aan. De Haagse Hogeschool geeft het vak bijvoorbeeld binnen de studie HBO Rechten. Wij verzorgen op verzoek workshops en ondersteuning voor docenten die dit thema doceren. Het vak kan aan de hand van het boek Inleiding Humanitair Oorlogsrecht worden gegeven. Dit studieboek is een complete introductie op het thema en is speciaal geschikt voor Nederlandse studenten op Bachelor niveau.

Binnen een ander vak

Het oorlogsrecht is een relevant onderdeel van vakken als internationaal recht, mensenrechten, internationale betrekkingen, oorlogsjournalistiek en vrede&veiligheid. Wij kunnen op diverse manieren bijdragen aan de integratie van dit thema in uw vak: 
  • Gastles over het oorlogsrecht en/of de rol van het Rode Kruis: op aanvraag via de afdeling HOR (HOR@redcross.nl).
  • Groepsopdracht: Neem contact op met de afdeling HOR voor de mogelijkheden (HOR@redcross.nl).
  • Het boek Inleiding Humanitair Oorlogsrecht biedt een complete introductie op het thema en is speciaal geschikt voor Nederlandse studenten op Bachelor niveau.

Binnen de studie Internationaal Recht

Voor studenten Internationaal Recht is kennis van het oorlogsrecht vrijwel onontbeerlijk. Internationaal publiekrecht, vluchtelingenrecht, internationaal strafrecht, militair recht, mensenrechten; al deze rechtsgebieden raken aan het humanitair oorlogsrecht. Speciaal voor deze groep studenten biedt het Rode Kruis daarom een aantal extra mogelijkheden: 
  • Pleitcompetitie: wij organiseren jaarlijks de Frits Kalshoven Competition on International Humanitarian Law. Door middel van rollenspellen, lezingen en een pleitwedstrijd maken studenten Internationaal Recht van Nederlandse en Vlaamse universiteiten kennis met het oorlogsrecht.
  • Stages: De afdeling HOR heeft een stageprogramma voor studenten Internationaal Recht aan Nederlandse universiteiten. Stages worden aangekondigd via verschillende vacaturesites en de website van het Rode Kruis.
  • Andere mogelijkheden staan onder Informatie voor studenten.

Cursussen voor docenten

Het Nederlandse Rode Kruis biedt gratis Train de Trainer workshops aan voor docenten die onderwijs willen geven in het humanitair oorlogsrecht. Het Internationale Rode Kruis organiseert ook cursussen voor docenten humanitair oorlogsrecht. Meer informatie hierover is te vinden op de website van het Internationale Rode Kruis (ICRC). 

Bezoek aan Humanity House

Het Humanity House in Den Haag is een interactief museum dat jongeren en studenten kennis laat maken met de gevolgen van rampen en oorlog. In samenwerking met het Rode Kruis biedt het Humanity House voor studenten een educatief programma over Humanitair Oorlogsrecht. Een presentatie met vraaggesprek maakt duidelijk welke regels gelden in oorlogstijd en hoe het Rode Kruis zich in conflictgebieden inzet voor naleving ervan.

Meer informatie

Neem voor informatie of ondersteuning contact op met de afdeling HOR: HOR@redcross.nl of 070-44 55 763.
De website van het Internationale Rode Kruis (ICRC) biedt uitgebreide (Engelstalige) informatie over het humanitair oorlogsrecht, waaronder actuele ontwikkelingen, verdragen en thematische dossiers.