Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Over ons Humanitair oorlogsrecht Wapenhandelsverdrag

Wapenhandelsverdrag

Internationaal
Totstandkoming
Inwerkingtreding


Nederland

Ondertekening
Ratificatie
Inwerkingtreding
Voorbehoud


Koninkrijk
(Inwerkingtreding)Bonaire, Sint Eustatius, Saba

Aruba

Curaçao

Sint Maarten


02-04-2013
24-12-201403-06-2013
18-12-2014
24-12-2014
Nee
24-12-2014


N.v.t.

N.v.t.

N.v.t

New York, 2 april 2013​

In 2006 begonnen staten de mogelijkheden te verkennen voor een internationaal 'Wapenhandselsverdrag'. In 2012 organiseerde de Algemene Vergadering van de VN een Conferentie over het Wapenhandelsverdrag, om een juridisch bindend instrument over de overdracht van conventionele wapens te ontwikkelen op het hoogst mogelijke internationale niveau. Op 2 april 2013 stemde de Algemene Vergadering van de VN met grote meerderheid in met het aannemen van het Wapenhandelsverdrag.

Volgens het Internationale Rode Kruis heeft het Wapenhandelsverdrag een solide humanitaire basis. Het Verdrag reguleert de internationale overdracht van conventionele wapens, munitie, en delen en onderdelen daarvan, met als doel menselijk lijden te verminderen. Door wapenoverdracht te verbieden wanneer er een specifiek risico bestaat dat oorlogsmisdaden of serieuze schendingen van internationale mensenrechten zullen worden gepleegd, maakt het Verdrag beslissingen over wapenoverdracht afhankelijk van humanitaire overwegingen. Daarnaast wordt in de tekst expliciet genoemd dat staten de verplichting hebben om humanitair oorlogsrecht te eerbiedigen en te doen eerbiedigen. Dit principe ligt ten grondslag aan het Verdrag.

Het Wapenhandelsverdrag werd op 3 juni 2013 voor ondertekening geopend en is sinds 24 december 2014 van kracht.

De officiële Nederlandstalige verdragstekst

Overzicht van staten die partij zijn bij dit Verdrag (Engelstalig)