Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Over ons Humanitair oorlogsrecht Wijziging van artikel 1 van het op 10 oktober 1980 te Genève tot stand gekomen Verdrag inzake conventionele wapens

Wijziging van artikel 1 van het op 10 oktober 1980 te Genève tot stand gekomen Verdrag inzake conventionele wapens

Internationaal
Totstandkoming
Inwerkingtreding

Nederland
Ondertekening
Ratificatie
Inwerkingtreding
Voorbehoud

Koninkrijk
(Inwerkingtreding)
Bonaire, Sint
Eustatius, Saba

Aruba

Curaçao

Sint Maarten


21-12-2001
18-05-2004


N.v.t.
19-05-2004
19-11-2004
NeeN.v.t.


N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Genève, 21 december 2001

Tijdens de tweede herzieningsconferentie van het Conventioneel Wapenverdrag in 2001 aanvaardden de verdragsstaten een wijziging van artikel 1 van het Verdrag inzake het verbod of de beperking van het gebruik van bepaalde conventionele wapens die geacht kunnen worden buitensporig leed te veroorzaken of een niet-onderscheidende werking te hebben. Hierdoor werd het toepassingsgebied van de protocollen die voor 1 januari 2002 werden aangenomen, uitgebreid tot niet-internationale gewapende conflicten.
Deze bepaling is slechts geldig voor de verdragsstaten die tot het geamendeerde artikel 1 toetreden.

De officiële Nederlandstalige verdragstekst

Overzicht van staten die partij zijn bij dit Verdrag (Engelstalig)