Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Over ons Oorlogsarchief Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Hier vindt u veel gestelde vragen over het oorlogsarchief.

1. Zijn alle gegevens in dit archief openbaar?

Het archief is geen openbaar archief en bevat voornamelijk persoonsgegevens waarop de privacywetgeving van toepassing is.

 

2. Is inzage in het dossier mogelijk?

Inzage is mogelijk voor de betrokkene zelf en nabestaanden. Als de betrokkene nog  in leven is moet deze bij inzien door anderen eerste toestemming geven. Bovendien zal er een archiefverklaring door de aanvrager moeten worden ondertekend.

3. Verleent u ook medewerking aan genealogisch onderzoek?

Vanwege de beperkte faciliteiten en middelen wordt geen medewerking verleend. In voorkomende gevallen kan echter een uitzondering worden gemaakt, als er toch een duidelijk humanitair aspect meespeelt.

4. Verleent u medewerking aan wetenschappelijk onderzoek?

In voorkomende gevallen kan medewerking worden verleend aan wetenschappelijk onderzoek. U dient een schriftelijk verzoek in bij de archivaris van de Afdeling Oorlogsnazorg. U beschrijft in dit verzoek uw vraagstelling en het onderzoek, en u vermeldt welk kader uw onderzoek wordt verricht (afstudeerscriptie, artikel, promotie, et cetera). Als de toestemming wordt verleend, zal de onderzoeker een archiefverklaring moeten tekenen om toegang te verkrijgen tot de gegevens. Het onderzoek zal worden begeleid door één van de behandelaars van de afdeling.

5. Kunt u met een druk op de knop alle gegevens uit het archief oproepen?

Het zoekwerk is grotendeels een handmatig proces. Een aantal belangrijke bronnen zijn inmiddels wel gedigitaliseerd.

6. Wat is de behandelingstermijn van een verzoek?

Het archiefonderzoek en het formuleren van de resultaten vergt ongeveer twee maanden. In sommige gevallen kan het sneller, maar soms is de vraagstelling zo uitgebreid dat de termijn wordt overschreden. In dat geval zal de behandelaar van uw verzoek contact met u opnemen. Is er een reden waarom uw verzoek op korte termijn moet worden behandeld, vermeldt u dat dan in uw verzoek.