Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Over ons Organisatie Ledenraad

Ledenraad

​De ledenraad​ is het hoogste orgaan binnen het Nederlandse Rode Kruis. De ledenraad heeft als wettelijke taak de statuten vast te stellen, de jaarrekening goed te keuren en het bestuur te benoemen.​

De ledenraad beslist onder meer mee over de strategie van het Nederlandse Rode Kruis. De ledenraadsvergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het verenigingsbestuur. De 35 gekozen leden, van wie 25 leden afkomstig uit de 25 districten en 10 leden zogeheten portefeuilles vertegenwoordigen, hebben zitting sinds 2014. In 2017 worden nieuwe verkiezingen georganiseerd.​