Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Over ons Organisatie Ledenraad Ledenraadverkiezingen 2013

Ledenraadverkiezingen 2013

De ledenraadverkiezingen van het Rode Kruis zijn inmiddels gesloten.

​De kandidaten
Onderstaand kunt u de kandidaten voor de expert- en de districtszetels voor de nieuwe ledenraad nog bekijken.

De kandidaten voor de vijf expertzetels: 

De kandidaten voor de expertzetel Nationale Hulp​


 Gijs DirkzwagerHendriks.jpg
  57 jaar


Motivatie:
Het Nederlandse Rode Kruis is voor mij een bekende en uitstekende organisatie met zeer gemotiveerde vrijwilligers. Dit motiveert mij om ook een bijdrage te leveren.
Ervaring bij het Rode Kruis: vanaf 1988 vrijwilliger bij de afdeling Haarlemmermeer als colonne arts, van 1991 tot 1999 colonne commandant en tot 2013 bestuurslid taakveld noodhulp.
Relevante werkervaring: huisarts vanaf 1987, van 2004 tot 2013 lid van Verantwoordingsorgaan beroepspensioen vereniging huisartsen, lid crisisteam huisartsen.


  Rineke Gieske-MastenbroekHendriks.jpg
  62 jaar

LinkedIn profiel
​Motivatie:
ik wil graag mijn ruime ervaring en kennis inzetten voor Noodhulp/Nationale hulp van het Rode Kruis.
Ervaring bij het Rode Kruis: sinds 2002 zeer nauw betrokken o.a. als districtsvoorzitter Twente,
voorzitter noodhulpregio Twente. Lid diverse landelijke werkgroepen en nu lid werkgroep verbinding.
Relevante werkervaring: raadslid en wethouder Gemeente Haarlem, diverse directeurs- en managersfuncties, zelfstandig ondernemer en adviseur met een goed netwerk op de relevante werkgebieden en Nationale Hulp.

 

Hendriks.jpg   Fred Kerkhof
   60 jaar

LinkedIn profiel
Motivatie:
ik ben graag maatschappelijk betrokken en heb door vervroegd pensioen voldoende tijd. Ik ben goed ingewerkt op Nationale veiligheid, noodhulp en steunverlening. Deze zetel in de ledenraad zou goed aansluiten bij mijn werkervaring.
Ervaring bij het Rode Kruis: sinds kort voorzitter afdeling Kop van Overijssel.
Relevante werkervaring: Stafofficier Nationale operaties, verantwoordelijk voor inzet en
steunverlening van militairen bij binnenlandse calamiteiten etc.


 

Hendriks.jpg   Max de Ruiter
  67 jaar


Motivatie:
ik heb meer dan 40 jaar ervaring in crisisbeheersing en rampenbestrijding en veel ervaring bij crises en incidenten. Ik wil mijn kennis en ervaring graag delen en borgen bij het Rode Kruis.
Ervaring bij het Rode Kruis: als adviseur.
Relevante werkervaring: eigen adviesbureau op het terrein van crisisbeheersing en continuïteit.
Ik geef veel trainingen en oefeningen. 40 jaar docent EHBO en Reanimatie.


 

Hendriks.jpg  Nico van Thijn
   58 jaar

LinkedIn profiel

Motivatie: ik heb mij opgegeven voor de ledenraad omdat ik mijn praktische ervaring die ik heb opgedaan met Nationale Noodhulp (GHOR/Gemeenten/Brandweer etc.) wil benutten om het Rode Kruis nog beter op de kaart te zetten. Het Rode Kruis is de enige landelijke organisatie die met trots en toewijding zoveel vrijwilligers professioneel in kan zetten bij het geven van Noodhulp. Daar kunnen wij als district maar ook als land ons voordeel mee doen! Niet voor niets is de slogan: Rode Kruis Helpt Direct!
Ervaring bij het Rode Kruis: projectleider bij de landelijke Rode Kruis EHBO wedstrijden. Daarnaast was ik projectleider EHBO bij de Dam tot Dam loop.
Relevante werkervaring: bij Connexion en Arriva heb ik o.a een calamiteiten organisatie opgesteld voor Amsterdam. Daarnaast heb ik veel ervaring met de overleg structuren bij gemeentes in geval van calamiteiten (o.a. Sinterklaasfeest in Amsterdam). Tenslotte heb ik als assistent vestigingsmanager bij Connexion veel ervaring met management structuren binnen complexe organisaties.


                     

Hendriks.jpg Regnier Vrieswijk
35 jaar


Motivatie:
ik ben multicultureel, sociaalvaardig, enthousiast en heb doorzettingsvermogen. In de ledenraad kan ik mijn kennis en ervaring nog breder in zetten op nationaal niveau m.b.t. Eerste Hulp, Bevolkingszorg, SIGMA en wellicht ook voor de Cariben.
Ervaring bij het Rode Kruis: 20 jaar vrijwilliger (en lid). Eerst als Hoofd TACV, Mag, Transport op Aruba, daarna Coördinator Logistiek en instructeur EHBO BLS/AED in Eindhoven geweest. Momenteel Instructeur EH, BLS/AED/PBLS, Wandelletsel, Aan Kinderen, Sportongevallen en O&V bij district Rotterdam Rijnmond.
Relevante werkervaring: 10 jaar werkzaam in het Voortgezet Onderwijs en geef al 10 jaar EHBO,BLS/AED/PBLS en O&V cursussen. Mijn opleiding: HBO Lerarenopleiding Algemene Economie 2e Graad.

De kandidaten voor de expertzetel Fondsenwerving


  Steven HendriksHendriks.jpg
  25 jaar

LinkedIn profiel
Motivatie:
in de politiek, de economie en ook bij het Rode Kruis vinden grote veranderingen plaats.
Vrijwilligers en met name jonge vrijwilligers zullen helaas min​​​der tijd hebben. Daarom wil ik mijn kennis, energie en creativiteit inzetten om mee te denken over de strategie van het Rode Kruis.
Ervaring bij het Rode Kruis: voorzitter van de Studentendesk Amsterdam; door onze fondsenwervings- en PR-commissie kunnen onze vrijwilligers zich nog beter focussen. Adviseur bij 3FM Serious Request benefietfeest.
Relevante werkervaring: ik ben ondernemend, zo heb ik meerdere succesvolle feesten georganiseerd. Daarnaast heb ik altijd gewerkt in de verkoop. Ook was ik sociëteitsbestuurder en secretaris van mijn dispuut.


  Ineke van der LaanVan der Laan.jpg
  70 jaar

LinkedIn profiel

Motivatie: ik ben al vele jaren een enthousiaste supporter van het Rode Kruis en sinds tien jaar bestuurlijk vrijwilliger. Ik wil mijn brede ervaring met fondsenwerving en mijn bestuurlijke ervaring graag inzetten voor het Rode Kruis.
Ervaring bij het Rode Kruis: districtsbestuurder Fondsenwerving en communicatie. Lid van werkgroepen Samen1 en Projectteam lokale fondsenwerving.
Relevante werkervaring: beroepskracht fondsenwerving voor verschillende organisaties in Engeland, waaronder het Britse Rode Kruis en bestuurder (voorzitter) van het Instituut voor Fondsenwervers in het noordoosten van Engeland (ICFM).


  Max van TongerenVan Tongeren.jpg
  22 jaar

LinkedIn profiel
Motivatie:
fondsenwerving is essentieel voor het Rode Kruis. Helaas heeft het Rode Kruis een wat stoffig imago. De combinatie van bewezen concepten en nieuwe ideeën kan hier verandering in brengen. Een stem op mij is een stem op: duidelijkheid, energie, nieuwe ideeën, een vinger aan de pols en duidelijke communicatie.
Ervaring bij het Rode Kruis: voorzitter Studentendesk Rode Kruis Leiden. Eerder was ik bestuurslid promotie Studentendesk Rode Kruis Leiden en collectant.
Relevante werkervaring: ruime bestuurservaring zowel binnen als buiten het Rode Kruis. Ik ben docent Duits op een middelbare school.

De kandidaten voor de expertzetel Financiën


  Pim van BatenburgBatenburg 1.jpg
   55 jaar


Motivatie:
na mijn studie ben ik met vrijwilligers-werk begonnen omdat ik mij belangeloos ter
beschikking wil stellen van de samenleving. Als ik iets doe, dan doe ik dat met volle overgave en zo ben ik in 2012 ook bij het Rode Kruis gestart. Graag help ik de organisatie met alle uitdagingen in de komende jaren, met als speerpunt toezicht op en overleg over de financiële gang van zaken.
Ervaring bij het Rode Kruis: vanaf 2012 penningmeester van de afdeling Rotterdam. Samen met de kwartiermakers ben ik bezig om het nieuwe districtsbestuur in te werken en van antwoorden te voorzien.
Relevante werkervaring: vanaf 1980 fulltime bezig met administraties en controle en samenstellen van
verantwoordingen. Hierin begrepen een diepgaande kennis van verslaggeving, ook van fonds
verwervende instellingen.


Henk SikkemaSikkema.jpg
68 jaar

LinkedIn profiel
Motivatie:
ik wil graag vanuit mijn kennis en ervaring een persoonlijke bijdrage leveren aan de activiteiten van het Rode Kruis.
Ervaring bij het Rode Kruis: voorzitter van het District Fryslân en voorzitter van de Noodhulpregio voor de Veiligheids-regio Fryslân. Tevens afgevaardige in de ledenraad. Vervolgens ben ik benoemd als Voorzitter van het Adviescollege Financiën van de ledenraad. Tevens lid van het Auditcomité.
Relevante werkervaring: Een “levenlang” directeur/bestuurder in de non-profit sector zowel lokaal, regionaal als landelijk in diverse sectoren. Momenteel ben ik voorzitter/toezichthouder/commissaris in de sectoren Onderwijs, Milieu, Woningbouw en Zorg.


  Hans TijsmansTijsmans.jpg
  67 jaar


Motivatie:
ik ben inmiddels 4 jaar afgevaardigde voor District Utrecht Midden. Nog veel te doen! Ik wil graag doorgaan.
Ervaring bij het Rode Kruis: EHBA vrijwilliger Utrecht, voorzitter intervisiegroep, Afgevaardigde Utrecht Midden, Lid Adviescollege Financiën, Lid werkgroep Bijzondere Vakanties Kostendekkend.
Relevante werkervaring: 15 jaar Rayon directeur ABNAMRO, 10 jaar grote reorganisaties begeleid bij ABNAMRO in Nederland, Oost Europa enCentraal Azië. Lid beroepscommissie klachtrecht ABNAMRO. Docent interne ABNAMRO opleidingen.

De kandidaten voor de expertzetel Diversiteit


  Djoeke AltenaAltena.jpg
  22 jaar

LinkedIn profiel
Motivatie:
het Rode Kruis is niet zo’n ‘stoffige organisatie’ als soms beweerd wordt, jongeren en studenten organiseren vele mooie projecten en zijn een waardige achterban. Ik hoop die te mogen vertegenwoordigen in de ledenraad.
Ervaring bij het Rode Kruis: Bestuurslid acquisitie en fondsenwerving Studentendesk Rode Kruis Nijmegen, Vrijwilliger Humanitair Oorlogsrecht netwerk (regio-coördinator Nijmegen-Arnhem-Wageningen & voorzitter HOR-groep Nijmegen), Raad van toezicht Studentendesk Nijmegen.
Relevante werkervaring: Vrijwillig juridisch adviseur, vrijwillige bestuursfuncties binnen het Nijmeegse studentenleven.


  Marilot BatenburgBatenburg 2.jpg
  23 jaar


Motivatie:
ik heb altijd erg genoten van de projecten bij de Studentendesk en andere
commissies. Ik wil mijn enthousiasme over het Rode Kruis nu graag inzetten door op grotere schaal projecten op te zetten en mee te denken over het Rode Kruis. Een zetel in de ledenraad lijkt mij daar een unieke kans voor.
Ervaring bij het Rode Kruis: Studentendesk Rode Kruis Utrecht, Commissielid “Sinterklaas Bestaat” voor Studentendesk Utrecht.
Relevante werkervaring: Algemeen voorzitter regionaal en nationaal bij Model European Parliament debating, Zorgcoach bij Arts en Zorg, Penningmeester en secretaris van het bestuur van het Utrechts Studenten Philharmonisch Orkest “Muse Art”, Trainer rolstoelhockey bij SGB.


  Mariska SteenbergenSteenbergen.jpg
  41 jaar

LinkedIn profiel
Motivatie:
ik wil in de ledenraad de strategie 2020 concreet vertalen door vooral het pragmatische aspect van het vrijwilligerswerk te benadrukken met als doel de belangen van onze (diverse)
vrijwilligers te behartigen. Ik sta dagelijks in
contact met de beoogde doelgroep van het werkgebied diversiteit.
Ervaring bij het Rode Kruis: sinds 1985 vrijwilliger. Nu District Coördinator voor Jeugd en Jongeren voor het district Kop van Noord Holland. Tevens actief in het werkgebied Internationale activiteiten binnen het HOR-netwerk. In 2006 een internationale prijs gewonnen voor meest innovatief project van het ICRC te Seoul, Zuid-Korea. Voorlichter voor Het Nederlandse Rode Kruis. Ervaring met (social)media, diverse tv optredens, radio en gedrukte pers.
Relevante werkervaring: sinds 10 jaar ben ik werkzaam in het onderwijs. Ik doceer marketing en communicatie en management aan MBO (16 t/m 23 jaar). Coach, BHV’er en lid landelijke
commissies namens ROC Kop van Noord Holland. Naast mijn ROC werk ben ik (op afroep) auteur bij een uitgeverij voor educatieve middelen.


 Frithjof WegenerWegener.jpg
  29 jaar

LinkedIn profiel
Motivatie:
al sinds m’n tienerjaren ben ik betrokken bij het Rode Kruis. Graag wil ik mijn ervaring met jongeren inzetten voor leeftijds-diversiteit, als ook mijn multiculturele achtergrond voor culturele diversiteit bij het NRK.
Ervaring bij het Rode Kruis: werkte voor het Rode Kruis met jongeren, noodhulp, eerste hulp en verschillende strategische rollen o.a. mede-werking strategie 2020 en financieel adviesorgaan voor het NRK.
Relevante werkervaring: in Duitsland en Nederland heb ik zowel bij het Rode Kruis als andere organisaties meer dan 10 jaar ervaring in leiderschap. Vooral het opzetten van organisaties, strategie ontwikkeling en strategie uitvoering zijn mijn favoriete vraagstukken.

De kandidaten voor de expertzetel Internationale hulp


Batenburg 1.jpg

 Anika Altaf
 27 jaar


Motivatie:
met mijn achtergrond, netwerk en veldervaring in internationale hulp en ontwikkeling en mijn bestuurlijke ervaring binnen het Rode Kruis, zal ik zeker een nuttige bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van internationale hulp binnen het Rode Kruis. Met name mijn academische achtergrond en veldonderzoeken geven mij de handvatten kritisch doch constructief te
reflecteren op het beleid dat gevoerd wordt.
Ervaring bij het Rode Kruis: Bestuurslid Internationaal District Midden-Holland, HOR voorlichter.
Relevante werkervaring: Study advisor master International Development Studies University of
Amsterdam, PhD student at the Africa Study Centre of the University of Leiden, Wetenschappelijke
veldonderzoeken.


Batenburg 1.jpg

 Rositsa Changalova-van Hoek
 31 jaar


Motivatie:
mijn inzet bij het Rode Kruis is door haar grondbeginselen geïnspireerd, maar ook door de
doelstellingen samen als een vereniging uit te voeren. Ik hoop en geloof dat ik met mijn positieve houding en ervaring bij kan dragen aan een sterke en zichtbare vereniging om zo hulp te blijven verlenen aan de kwetsbare mens, zowel nationaal als internationaal.
Ervaring bij het Rode Kruis: sinds 2009 ben ik vrijwilliger Internationale Activiteiten. In districten zoals Utrecht, voormalig Rivierenland en Gooi en Vechtstreek heb ik deel genomen aan projecten en activiteiten. O.a. klimaatadaptatie, uitwisseling projecten, opstellen evaluatie rapporten en 3FM Serious Request.
Relevante werkervaring: van 2011 tot 2012 ben ik werkzaam geweest als ondersteuningsregisseur voor de districten Stichts Weidegebied en Gooi en Vechtstreek. Flexibiliteit en samenwerken met het bestuur en de vrijwilligers stonden hierin centraal.


Batenburg 1.jpg

 Anne Schoenmakers
 26 jaar

LinkedIn profiel
Motivatie:
door mijn uitgebreide sociologische/kwalitatieve onderzoekservaring, waaronder een onderzoek in opdracht van het Nederlandse Rode Kruis naar de strategie en effectiviteit van internationale hulp bij ‘Stille rampen’, heb ik een kritische constructieve en bevlogen houding binnen de internationale hulp.
Ervaring bij het Rode Kruis: sinds mijn 16e ben ik actief bij het nationale en internationale Rode Kruis.
Ik was o.m. projectmanager van het internationale Positive Images project. Ook ben ik actief geweest voor het CBFA water-sanitatieproject in Indonesië en bij Rode Kruis projecten in Engeland en Ghana. Ik heb als lobbyist voor internationale activiteiten ook altijd meegewerkt aan 3FM Serious Request.
Relevante werkervaring: als arts heb ik veel ervaring met medische noodhulp maar ook met de problematiek die minder media aandacht krijgt zoals infectieziekten als kindersterfte door diarree en HIV/AIDS. Gedurende mijn geneeskundestudie werkte ik als medicus op de traumahelikopter in Londen, de spoedeisende hulp in Kaapstad, Zuid Afrika, in een Ghanees ziekenhuis en lepradorp.

Overige / onvoorziene cookies

Door de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat wij niet altijd inzicht hebben in de cookies die via onze website door derde partijen worden geplaatst. Dit is met name het geval als onze webpagina’s zogenaamde embedded elementen bevatten; dit zijn teksten, documenten, plaatjes of filmpjes die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar die op, in of via onze website getoond worden.

Mocht u op deze website cookies tegenkomen die in deze categorie vallen en die we hierboven dus niet genoemd hebben, laat het ons dan weten. Of neem rechtstreeks contact op met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsten, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze u privacy gewaarborgd hebben.

Browser instellingen

Als u helemaal niet wilt dat websites op jouw computer cookies plaatsen, dan kun u u browserinstellingen aanpassen zodat u een waarschuwing krijgt voordat er cookies worden geplaatst. Ook kun u de instellingen dusdanig aanpassen dat u browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert. Ook kun u u cookies die al zijn geplaatst verwijderen. Let erop dat u de instellingen apart voor elke browser en computer die u gebruikt moet aanpassen.

Wees u ervan bewust dat als u geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan of zelfs dat u bepaalde websites helemaal niet meer kunt zien. Daarnaast betekent het weigeren van cookies ook niet dat u geen advertenties meer te zien krijgt. De advertenties zijn dan alleen niet meer toegesneden op jouw interesses en worden vaker herhaald.

Hoe u u instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van jouw browser, of klik op één van de onderstaande iconen om direct naar de handleiding van u browser te gaan. Wil u cookies van specifieke partijen uitzetten, dan kan dat via www.youronlinechoices.eu.

Chrome Firefox Internet Explorer Safari Opera

De kandidaten voor de Districtszetels:

De kandidaten voor de Districtszetel van Amsterdam-Amstelland

 

Hendriks.jpg Jeroen Frieser
31 jaar


Motivatie:
ik wil alle vrijwilligers uit Amsterdam-Amstelland een duidelijke stem geven in het beleid
van het Rode Kruis Nederland.
Ervaring bij het Rode Kruis: sinds 6 jaar lid van het Rode Kruis Amsterdam. De afgelopen 3 jaar ben
ik teamleider van gezinsvakantie en sinds een jaar EHBO’er. Daarnaast geef ik o.a. presentaties voor nieuwe vrijwilligers en neem ik deel aan thema-bijeenkomsten van het Rode Kruis Nederland.
Relevante werkervaring: ervaring heb ik opgedaan als financieel bestuurslid van een stichting.
 

Hendriks.jpg Erik Koning
21 jaar

LinkedInprofiel
Motivatie:
tijdens de masterclass van het Rode Kruis in 2011-2012 heb ik veel ervaring op kunnen doen
met het Rode Kruis en de (mogelijke) plaats van jongeren binnen de organisatie. Graag zou ik deze
expertise gebruiken om verder te bouwen aan de betrokkenheid van jongeren binnen de organisatie.
Ervaring bij het Rode Kruis: vrijwilliger aangepaste vakanties. Lid Masterclass Rode Kruis 2011-2012.
Relevante werkervaring: ik studeer organisatiewetenschappen met specialisatie richting internationaal conflict.
 

De kandidaten voor de Districtszetel van Brabant-Noord


  MVan der Laan.jpgartin van der Avoird
  65 jaarMotivatie: het Rode Kruis is een belangrijke voorziening in de maatschappij en voor de mensen. Daar wil ik niet alleen financieel aan bijdragen maar ook door het geven van inzet. Graag wil ik dat via de
ledenraad doen.
Ervaring bij het Rode Kruis: Lid. Vele jaren geleden adviseur geweest voor het Rode Kruis Eindhoven (inrichting organisatie).
Relevante werkervaring: op het gebied van HRM in managementfuncties o.a. bij GGD, Brandweer, Thuiszorg en Dela. In verleden vele bestuursfuncties vervuld in vrijwilligersorganisaties.
 

Van der Laan.jpg

  Arie van Olst
  73 jaar

Motivatie: ik wil mijn kennis en ervaring van het Rode Kruis inbrengen in de nieuwe ledenraad om de omslag
naar strategie 2020 mee vorm te geven. E.e.a vanwege het feit dat ik mijn voorzitterschap rond de jaarwisseling beeindig.
Ervaring bij het Rode Kruis: sinds 2002 bij de afdeling`s-Hertogenbosch in verschillende rollen: vice voorzitter/interim penningmeester. Voorzitter en lid van de landelijke financiele adviescommissie en de
werkgroep Planning en Control.
Relevante werkervaring: Actief nog als vz RvA van Aaftink &Rodeburg (reintegratiebureau). Daarnaast nog via aantal bestuursfuncties betrokken bij maatschappelijke ontwikkelingen.De kandidaat voor de Districtszetel van Brabant-Zuid-Oost


 Van Tongeren.jpgPeter Koppens
 56 jaar

LinkedIn profiel
Motivatie: De nieuwe ledenraad van ons Rode Kruis moet er voor zorgen dat de stem van de leden en
vrijwilligers gehoord en meegewogen wordt in Den Haag. Ook ons district mag zo meedenken over het
formuleren van beleid of over hoe we in- en externe processen vormgeven. Ik vind dat een belangrijke zaak waar ik me graag voor wil inzetten. Ik heb een gedegen kennis van de organisatie en in het bijzonder van ons district. De werking van een ledenraad ken ik goed vanuit mijn lidmaatschap van de Ledenraad van de Rabobank Kempen-West. Wanneer u op mij stemt zal ik uw vertrouwen niet beschamen en
ons district optimaal vertegenwoordigen.
Ervaring bij het Rode Kruis: 9 jaar penningmeester (vice-vz.) van Eindhoven e.o. Vaak de landelijke ledenvergadering bezocht om ons te vertegenwoordigen en dus goed bekend met hoe het Rode Kruis landelijk en regionaal functioneert.
Relevante werkervaring: Als managementconsultant en leidinggevende heb ik veel ervaring opgedaan met strategievorming, leidinggeven en organisatieontwikkelingsprocessen. Ook was ik 4 jaar lang adjunctdirecteur
bij Humanitas; ik ken vrijwilligersorganisaties ook vanuit de beroepskant. Ik kan denken vanuit de leden, de vrijwilligers en de beroepskrachten.

De kandidaten voor de Districtszetel van Drenthe


Van der Laan.jpgKlaas Jongstra
58 jaar

LinkedIn profiel
Motivatie:
ik sta voor een goede vertegenwoordiging vanuit de districten, heb ervaring in de uitvoerende
organisatie en een brede bestuurlijke ervaring.
Ervaring bij het Rode Kruis: vrijwilliger Noodhulp, Bestuurder Noodhulp, Voorzitter afdeling Emmen,
Districts afgevaardigde. Lid van de Ledenraad.
Relevante werkervaring: voorzitter Stichting Zwembad Erica. Groom / Kok vierspan: Men-dressuur-team-streutker.nl


Van Tongeren.jpg Marcel van der Meulen
39 jaar


Motivatie:
het lijkt mij een mooie uitdaging om als misschien vooraanstaand lid van de ledenraad mede
de koers van het Rode Kruis te kunnen te bepalen.
Ervaring bij het Rode Kruis: meer dan 5 jaar vrijwilliger bij de colonne Gasselte/Gieten als eerste
hulpverlener bij evenementen.
Relevante werkervaring: meer dan 15 jaar werkzaam bij de lagere overheid als milieudeskundige.

De kandidaten voor de Districtszetel van Flevoland


Van Tongeren.jpg Eelco Hotting
34 jaar


Motivatie:
namens de leden en afdelingen van district Flevoland wil ik het verenigingsbestuur scherp
houden. Ik wil in de nieuwe verenigingsstructuur invulling geven aan het democratisch karakter van
de vereniging, waar ik mij als afdelings- en districtsafgevaardigde voor heb ingezet. Een belangrijke persoonlijke motivatie is het mogen bewaken van de grondbeginselen in het handelen van het verenigingsbestuur.
Ervaring bij het Rode Kruis: vrijwilliger Noodhulp (evenementenhulpverlening en SIGMA) en afdelingsafgevaardigde. Sinds een jaar ook districtsafgevaardigde naar de ledenraad.
Relevante werkervaring: bij een grote gemeente adviseer ik op strategisch niveau aan directie en hoger management over kaderstelling en informatiemanagement. Ook heb ik een behoorlijke bestuurservaring,
o.a. door mijn huidige functie als penningmeester van een evenementenorganisatie.


PiVan Tongeren.jpget Stevens
67 jaar


Motivatie:
De doelstelling van Het Rode Kruis en de volledige onafhankelijkheid spreken mij zeer aan. Ik
vind het van groot belang dat het Rode Kruis wereldwijd mensen in nood helpt zonder daarbij te kijken
naar religie, etniciteit en politieke gezindheid. Ik wil graag helpen met het veranderingsproces waarvoor het Rode Kruis staat.
Ervaring bij het Rode Kruis: sinds ca. een half jaar vrijwilliger bij het Tracing team Flevoland.
Relevante werkervaring: ruim 45 jaar werkervaring, de laatste 22 jaar als zelfstandig adviseur gebiedsontwikkeling/planeconomie. Daarnaast ruim 30 jaar ervaring als official/bestuurder bij de KNMV (nat. Motorbond) en de FIM (int. Motorfederatie). Bij de KNMV heb ik me o.a. bezig gehouden met Good (Sport) Governance.

De kandidaten voor de Districtszetel van Friesland


Hendriks.jpg Kenny Dumont
27 jaar

LinkedIn profiel
Motivatie:
vanuit mijn betrokkenheid bij het Nederlandse Rode kruis en ben ik geïnteresseerd
geraakt voor deze functie.
Ervaring bij het Rode Kruis: enkele jaren actief als vrijwilliger Noodhulp, Evenementen hulpverlening.
Daarnaast 2 jaar actief geweest als Adjunct hoofd O&V en inmiddels bijna 3 jaar voorzitter van de afdeling Skasterlân.
Relevante werkervaring: HSSE Engineer bij A. Hak International, vanuit deze functie verantwoordelijk voor crisis en security management.


Hendriks.jpgMinke Graafsma
69 jaar


Motivatie:
mijn ervaring op plaatselijk niveau wil ik graag landelijk door laten klinken. Met inzicht in wat
er landelijk speelt, kan ik mij des te beter inzetten voor de vrijwilligers in onze regio die hun tijd en inzet
geven. Mijn bestuurlijke ervaring wil ik daarom graag inzetten voor de ledenraad.
Ervaring bij het Rode Kruis: sinds 2006 voorzitter afdeling Smallingerland en Achtkarspelen. Lid van district de Friese Wouden. Daar gewerkt aan de vorming van 1 district Fryslan. Bestuurslid geweest van het District Fryslan.
Relevante werkervaring: werkzaam geweest bij een instelling voor mensen met een lichamelijk en geestelijke beperking. Ben gepensioneerd maar heb een aantal vrijwilligerstaken op me genomen.


De kandidaat voor de Districtszetel van Gelderland-Midden


Rectificatie! Eerder is gemeld dat er geen kandidaat is voor dit district. Echter de aanmelding van Ger Kitzen is door een administratieve fout niet geregistreerd. De kandidatuur van Ger Kitzen is alsnog geaccepteerd door de kiescommissie.


Van der Laan.jpg Ger Kitzen
64 jaar


LinkedIn:
linkedin.com/in/gerkitzen
Ervaring bij het Rode Kruis: sinds 2007 ben ik achtereenvolgens binnen het district Rijn- en IJsselstreek penningmeester, penningmeester-secretaris a.i. en penningmeester Noodhulp regio Gelderland-Midden geweest.
Relevante werkervaring: ik heb banen als ingenieur vervult in heel Nederland en heb ook in het HBO en Master gedoceerd.


                        

De kandidaat voor de Districtszetel van Gelderland-Zuid


krahe.jpg Guus Krähe
46 jaar

LinkedIn profiel
Motivatie:
ik vind het van belang dat er ook vanuit de verschillende districten een goede afvaardiging is
en voel me betrokken bij de landelijke dillemma’s en uitdagingen van het Rode Kruis.
Ervaring bij het Rode Kruis: sinds 2010 voorzitter van de Rode Kruis afdeling Bommelerwaard en betrokken bij verschillende projecten.
Relevante werkervaring: nu Senior adviseur jeugd bij GGD Nederland. Daarvoor o.a. wethouder en Tweede Kamerlid.
De kandidaat voor de Districtszetel van Gooi- en Vechtstreek


samwelvanhassel.jpg Olga Samwel-van Hassel
60 jaar


Motivatie:
ik wil graag een bijdrage leveren op strategisch niveau, met verbinding naar het district
om het Rode Kruis, met de opdracht van heden, toekomstbestendig te maken en te positioneren.
Ook de bijdrage die van mij gevraagd wordt om mee te denkenin de landelijke ontwikkelingen spreekt mij zeer aan.
Mijn ervaring bij het Rode Kruis: sinds 2012 Bestuurslid Rode Kruis afdeling Gooistreek.
Mijn werkervaring: diverse directeurs- en managementfuncties in de zorg en thuiszorg. Naast mijn werkzame leven heb ik altijd diverse bestuursfuncties gehad.De kandidaten voor de Districtszetel van Groningen


knigge.jpg Betty Knigge-Ezinga
44 jaar

LinkedIn profiel
Motivatie:
ik ben 4 jaar vrijwilliger bij het Rode Kruis District Groningen. Na deze boeiende periode vind ik
het een persoonlijke uitdaging mijn ervaring landelijk in te zetten, als lid van de Ledenraad.
De bevlogenheid en enthousiasme van de vrijwilligers die ik de afgelopen jaren heb ontmoet en mee heb samengewerkt, stimuleren mij, ook een bijdrage te leveren aan het Rode Kruis.
Ervaring bij het Rode Kruis: ik ben begonnen als Projectvrijwilliger Glazen Huis Groningen, daarna als Hoofd Fondsenwerving, vanaf 2011 Districtsbestuurslid Fondsenwerving & Communicatie. Vanaf 2012
Vicevoorzitter Districtsbestuur. Ik ben ook lid van de Landelijk projectgroep Lokale Fondsenwerving.
Relevante werkervaring: mijn achtergrond is Facility Management. Daarnaast heb ik in diverse commissies en besturen ervaring opgedaan.


devries.jpg Henk de Vries
68 jaar


Motivatie:
ik ben betrokken bij het sociaal leven.
Ervaring bij het Rode Kruis: in Zeist en Groningen als chauffeur en bevolkingszorg.
Relevante werkervaring: tot juni 2012 facilitair manager bij een landelijk groot schoonmaakbedrijf.
Vanaf juni 2012 tot heden allerlei chauffeurswerk.De kandidaten voor de Districtszetel van Haaglanden


mekers.jpg Peter Mekers
27 jaar

LinkedIn profiel
Motivatie:
ik ben al enige jaren actief betrokken bij het Rode Kruis. Graag zet ik mij nu ook op landelijk
niveau in om te helpen het Rode Kruis te verbeteren.
Ervaring bij het Rode Kruis: Coördinator taakveld 3, chauffeur, hulpverlener, hoofd Opvang & Verzorging, Bestuurslid Noodhulp District Vliethorst. Medeorganisator landelijke vrijwilligersdag 2010. Momenteel ben ik alleen als EHBO’er en biker actief voor de afdeling Den Haag.
Relevante werkervaring: ik heb veel vrijwilligerservaring in de Jongerenraad Overijssel, bij de Nationale Jeugdraad en bij D66 opgedaan.


nieropvanderlaan.jpgThea van Nierop - van der Laan
67 jaar


Motivatie: ik heb veel ervaring in taakveld 3. Deze ervaring wil ik graag delen in de opbouw van
de ledenraad.
Ervaring bij het Rode Kruis: mijn ervaring is in de hulpverlening/Opvang en verzorging en in de GHOR opleidingen/SIGMA enz. Algemene coördinator T3 en bestuurlijk 25 jaar. In het Districtbestuur 8 jaar.
Relevante werkervaring: mijn eigen werk is zwemonderwijs. Hydrotherapie in de revalidatie. Ontspanning therapie geven aan patiënten. Het geven van EHBO, in een post op het strand.


wuite.jpg Rob Wuite
61 jaar


Motivatie:
ik zie dat we in deze tijd een omslag maken naar een participatie maatschappij. Het Rode Kruis
zou daar in Nederland in mee kunnen doen. Door een diversiteitsprogramma aan de overheid aan te bieden
die dan breed in onze samenleving gedragen kan worden.
Ervaring bij het Rode Kruis: Coordinator noodhulp en Bestuurslid noodhulp.
Relevante werkervaring: ik heb een achtergrond in facilitaire zaken, personeelsbeleid en beheerdersfuncties.De kandidaten voor de Districtszetel van Hollands-Midden


spinder.jpg Ineke Spinder
23 jaar

LinkedIn profiel
Motivatie: gezien mijn opleiding, leeftijd en ervaring denk ik dat ik een goede bijdrage kan leveren in de
ledenraad. Ik heb een frisse enthousiaste blik op de organisatie. Vanuit het perspectief van de
Studentendesk van het Rode Kruis, weet ik hoe we jongeren kunnen betrekken bij het Rode Kruis en het vrijwilligerswerk. Hopelijk kunnen wij het Rode Kruis samen tot een nieuw niveau brengen.
Ervaring bij het Rode Kruis: in mijn studententijd was ik actief bij de Rode Kruis Studentendesk Leiden, sinds 2012 zit ik zelf in het bestuur. Wij hebben erg veel nieuwe projecten opgezet, zoals het de goedkope
EHBO cursussen voor studenten of lezingen over Humanitair Oorlogsrecht. Ook was ik collectewijkcoördinator en organiseer ik activiteiten rondom Serious Request. Inmiddels heb ik veel geleerd over het Rode Kruis als organisatie. In oktober begin ik met de EHBO- vier sterren cursus, zodat ik op evenementen kan helpen en betrokken blijf bij het Rode Kruis.
Relevante werkervaring: ik werk bij de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid als stagiair. In de avonduren volg ik de master Management van de Publieke sector.


zandbergen.jpgJan Zandbergen
68 jaar

Motivatie: naast besluitvorming, mede inhoud geven aan richting en beleid van het verenigingsbestuur, wil
ik een vinger aan de pols houden en komen tot een goede afstemming tussen verenigingsbestuur, district
en afdelingen.
Ervaring bij het Rode Kruis: Voorzitter Afdeling Alphen aan den Rijn e.o., Staflid operatie en opleidingen Prov.cdo Zuidholland. Leiding over vele inzetten met betrokkenheid/taken Rode Kruis. Lid ledenraad NRK, Lid
Districtsraad Rijnland.
Relevante werkervaring: veel ervaring in het veiligheidsdomein, onder meer bij Ministerie van Binnenlandse zaken, Nationaal crisiscentrum, GHOR Haaglanden, Brandweer Haagland en Defensie.De kandidaat voor de Districtszetel van Ijsselland


hattink.jpg Jan Hattink
64 jaar


Motivatie: Ik vind het erg belangrijk om waar mogelijk bij te dragen aan een zo breed mogelijk draagvlak
t.b.v. besluitvorming en denk zo een belangrijke groep te kunnen representeren.
Ervaring bij het Rode Kruis: Bestuurslid en secretaris van de afdeling Deventer, initiator en trekker projectgroep Zelfredzaamheid, lid strategische werkgroep Landelijk Rode Kruis.
Relevante werkervaring: veel ervaring in diverse directeurs- en managementfuncties, Human Resources management en vrijwillige bestuursfuncties.
De kandidaat voor de Districtszetel van Kennemerland


lulf.jpg Henk Lulf
58 jaar


Motivatie: Betrokkenheid bij het Rode Kruis en interesse in de beleidsvoering.
Ervaring bij het Rode Kruis: docent/instructeur coördinator evenementenhulpverlening, bestuurslid,
EHV-er en SIGMA met meerdere inzetten.
Relevante werkervaring: fysiotherapeut/acupuncturist, praktijkeigenaar, bestuurslid, fysiotherapievereniging/coöperatie.
De kandidaat voor de Districtszetel van Limburg-Noord


vandenbos.jpg Martin van den Bos
59 jaar


Motivatie: vanuit zowel mijn ervaring in het Rode Kruis-werk als mijn werkzame leven denk ik een
goede bijdrage te kunnen leveren aan datgene waar het Rode Kruis voor staat en mede richting te kunnen
geven aan de weg die onze organisatie wil gaan. Nu ik op het punt sta het voorzitter-stokje over te dragen en met mijn hart stevig bij het Rode Kruis, wil ik me graag via de ledenraad blijven inzetten voor deze belangrijke club.
Ervaring bij het Rode Kruis: sinds 1991 vrijwilliger (en lid) van het Rode Kruis, eerst Colonnecommandant (met o.a. in 1993 en 1995 inzetten bij een ‘watersnood’) en nu voorzitter afdeling Venlo.
Relevante werkervaring: diverse financiële managementfuncties. Naast het Rode Kruis-werk vervul ik nog een bestuursfunctie bij de vereniging van controllers in de zorg.De kandidaten voor de Districtszetel van Limburg-Zuid


carelsz.jpg   Falco Carelsz
  25 jaar


Motivatie: via de ledenraad wil ik graag mijn bijdrage leveren aan de toekomst van het Rode Kruis en haar
idealen. Met mijn enthousiasme, academische kennis, en ervaring als voorzitter van de StudentenDesk Maastricht hoop ik vooral een positieve bijdrage te leveren op het strategische vlak en om een bindende factor te zijn tussen zowel jongere als oudere generaties in Zuid-Limburg.
Ervaring bij het Rode Kruis: in 2011 en 2012 ben ik voorzitter geweest van de StudentenDesk Maastricht, waarbij ik vooral organisatorische ervaring heb opgedaan. Mijn voornaamste rol was het aansturen van het
studentenbestuur, om zo studenten te betrekken bij het Rode Kruis door activiteiten te organiseren waarbij zij zich als vrijwilliger in konden zetten voor projecten van het Rode Kruis.
Relevante werkervaring: ik heb landelijk en internationaal aan projecten gewerkt binnen AIESEC, de grootste internationale studentenorganisatie ter wereld. Tevens heb ik naast mijn studie, verschillende
nevenactiviteiten ondernomen in fondswerving, promotieactiviteiten voor de universiteit, deelgenomen aan een universitair NVAO accreditatie panel, en een samenwerkingsverband gestart in Maastricht tussen non-profit studentorganisaties.


cremers.jpg   Armand Cremers
  66 jaar


Motivatie: als oud-burgemeester, maar nog zeer vitaal en midden in het maatschappelijk leven staand, wil
ik mij dienstbaar maken in deze maatschappij. Ik heb een brede bestuurlijke ervaring.
Ervaring bij het Rode Kruis: via vrijwilligerswerk (collecteren aan de landsgrenzen) en het bloeddonorschap is de organisatie Rode Kruis een ‘partner’ van mij geweest.
Relevante werkervaring: 12 jaar burgemeester van Beek geweest, daarvoor wethouder Gemeente Maastricht met de portefeuille: Ruimtelijke Ordening, Milieu, Verkeer, P&O en Volksgezondheid en
diverse management- en controller functies. Daarbij veel bestuurlijke functies als voorzitter, lid Raad van Toezicht en Raad van Commissarissen.


Heast.jpg   Marlene Smeets - Haest
  55 jaar

LinkedIn profiel
Motivatie: al 34 jaar ben ik vrijwilliger in allerlei functies en geledingen bij het Rode Kruis. Open staan
voor veranderingen, maar ook een kritische blik vind ik belangrijk. We zullen de jeugd moeten uitdagen en
gebruik maken van hun kwaliteiten, zodat zij straks in staat zijn onze taken op hun eigen manier over te nemen. Met enthousiasme en betrokkenheid wil ik me inzetten in de ledenraad.
Ervaring bij het Rode Kruis: In 1979 ben ik bij het Rode Kruis begonnen bij de afdeling Valkenburg aan de Geul. Na mijn diploma Kaderinstructeur EHBO heb ik 20 jaar de opleidingen en herhalingslessen verzorgd. In 2005 heb ik de Medaille van verdiensten in Brons ontvangen. Later ben ik me gaan verdiepen in beleidszaken en de toekomstplannen van het Rode kruis. De vrijwilliger moet met het beleid en de plannen uit de voeten kunnen, zich begrepen en gewaardeerd voelen. Vanuit deze missie zit ik ook in de districtsraad Zuid Limburg en in de landelijke ledenraad.
Relevante werkervaring: bij de eerste hulp in het ziekenhuis, 25 jaar les gegeven aan de opleiding Verzorgende en Verpleegkundige. Sinds 2008 als onderwijsadviseur in MBO werkzaam. Lid van MR en afgevaardigde naar GMR van openbare basisscholen, bestuurslid (penningmeester) van atletiekvereniging Unitas geweest.De kandidaten voor de Districtszetel van Midden-enWest-Brabant


kevenaar.jpg   Frans Kevenaar
  60 jaar

LinkedIn profiel
Motivatie: na zeer betrokken te zijn geweest bij de voorbereidingen voor de nieuwe ledenraad wil graag
een bijdrage leveren aan een succesvolle ledenraad “nieuwe stijl”. Het allerbelangrijkste daarin is de
verbinding te (onder)houden met het district en die relatie goed te ontwikkelen.
Ervaring bij het Rode Kruis: lid ledenraad, Voorzitter afdeling Breda, Voorzitter werkgroep ledenbeleid, lid werkgroep Samen1, lid werkgroep bijzondere vakanties, lid stuurgroep Kerngezond.
Relevante werkervaring: ervaring op het gebied van management en organisatie(verbetering), bedrijfskundig opereren, bedrijfsvoering, kwaliteitsbeleid, HRM, marketing/communicatie in het bedrijfsleven. Bestuurlijke en toezichthoudende ervaring in onderwijs, kinderopvang, cultuursector, zorg, een wijkraad, brancheorganisaties binnen het bedrijfsleven, alsmede binnen diverse verenigingen en stichtingen.

rooseman.jpg   Kees Rooseman
   55 jaar

LinkedIn profiel
Motivatie: veiligheidsregio’s organiseren zich anders en verwachten een efficiënt en effectief Rode Kruis.
Daarnaast loopt er een transformatie naar een participatiesamenleving. Om in deze veranderende en
digitale samenleving bestaansrecht te houden, moeten we elkaars kennis en ervaring gebruiken om de juiste keuzes te maken! Op basis van mijn achtergrond en netwerk binnen het Rode Kruis en overige werkervaring kan ik een brug leggen tussen beleid en uitvoering.
Ervaring bij het Rode Kruis: Penningmeester Afdeling Moerdijk Rode Kruis, Procesbegeleider workshops Activiteiten Screener Rode Kruis. Trainer Omscholing Bevolkingszorg, trainer basiscursus Bevolkingszorg,
oud-bestuurslid District Zuidwesthoek en MWB.
Relevante werkervaring: diverse (beleids- en uitvoerende) functies binnen het Rode Kruis, Koninklijke Luchtmacht, verenigingen en medezeggenschapsraden.De kandidaat voor de Districtszetel van Noord- en Oost-Gelderland


luxzenburg.jpg   Erik van Luxzenburg
  37 jaar

LinkedIn profiel
Motivatie: Reeds enige jaren ben ik als vrijwilliger verbonden met het Rode Kruis en heb ik ideeën over de toekomst van deze mooie organisatie. Als lid van de ledenraad wil ik me graag inzetten om met inbreng van mijn achterban de organisatie verder te helpen.
Ervaring bij het Rode Kruis: sinds 2007 vrijwilliger bij de afdeling Apeldoorn: twee jaar coördinator jongeren promoteam geweest en al sinds 2007 eerstehulpverlener en sinds 2010 teamcaptain wedstrijdteam, sinds 2010 instructeur eerstehulp. In Utrecht ben ik sinds 2011 lid van SIGMA team binnen de VRU.
Relevante werkervaring: als Management Consultant bij Achmea verantwoordelijk voor de organisatie ontwikkeling, implementatie van proces optimalisatie en culturele transformatie. In eerdere functies commerciële kwaliteiten ontwikkeld die ik succesvol heb ingezet bij Apeldoorn om vrijwilligers te werven (10% groei in 2009/2010). Kennis van didactiek, eerstehulp, evenementenhulp en noodhulp.De kandidaten voor de Districtszetel van Noord-Holland-Noord


neelen.jpg   Margriet Neelen
  64 jaar


Motivatie: Ik wil als lid van de ledenraad mee werken aan een goede communicatie en relatie tussen
bestuur en leden. Voor mij was dit tot nu toe “de ver van mijn bed show”.
Ervaring bij het Rode Kruis: van 2007 tot 2013 bestuurslid (en secretaris) van de afdeling Schagen. Vanaf 2013 voorzitter van de gefuseerde afdeling Schagen (Schagen, Harenkarspel en Zijpe).
Relevante werkervaring: diverse functies bij de gemeente; stafmedewerker, afdelingshoofd Sociale Zaken/welzijn, maatschappelijk werk. En bestuursfuncties in de zorg en gemeenteraad.

smits.jpg   Erik Smits
  64 jaar

LinkedIn profiel
Motivatie: ik wil graag een actieve bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van het Nederlandse Rode Kruis. Met mijn kennis en ervaring denk ik dat ik de belangen van de vrijwilligers en leden van mijn district en vooral de doelgroepen van het Rode Kruis goed kan behartigen. Ik heb de afgelopen jaren met veel inzet en
enthousiasme al zitting gehad in de ledenraad.
Ervaring bij het Rode Kruis: ooit 5 jaar jeugdvrijwilliger bij de afdeling Den Haag geweest. Sinds 2008 voorzitter van de afdeling Heiloo, ik ben actief in het district en bij andere afdelingen. sinds 2009 lid van de
ledenraad.
Relevante werkervaring: in een loopbaan van bijna 40 jaar, heb ik als manager en bestuurder in diverse branches ervaring opgedaan. Daarnaast heb ik bestuursfuncties op geheel andere terreinen bekleed. Als lid van de raadscommissie Maatschappelijke Zaken en vrijwilligerswerk in mijn wijk en bij het Rode Kruis, sta ik midden in het veld.De kandidaat voor de Districtszetel van Rotterdam-Rijnmond


deruiterjpg   Marcel de Ruiter
  58 jaar

LinkedIn profiel
Motivatie: na 4 jaar bestuurlijke (vrijwilligers) ervaring binnen het Rode Kruis wil ik nu graag mijn bijdrage
leveren aan de doorontwikkeling van de vernieuwde ambities en daarin de brug slaan tussen centraal beleid
en de uitvoering in het veld. De ledenraad lijkt mij bij uitstek de plaats waar dat samenkomt.
Ervaring bij het Rode Kruis: 4 jaar Bestuurslid Noodhulp district Voorne-Putten en 2 jaar Vice-Voorzitter Noodhulpregio Rotterdam Rijnmond.
Relevante werkervaring: diverse managementfuncties in bestuurlijk complexe organisaties. Beleidsmatig en operationeel divers malen verantwoordelijk voor calamiteitenorganisatie + Noodhulp binnen Rode Kruis.
De kandidaat voor de Districtszetel van Twente


langeler.jpg Margaret Langeler - Salomons
69 jaar


Motivatie: ik heb door mijn diverse functies bij het Rode Kruis inzicht gekregen in vele aspecten van de
organisatie en de activiteiten. Samen met mijn ervaring als bestuurder in diverse andere organisaties, hoop
ik een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan de nieuwe ledenraad.
Ervaring bij het Rode Kruis: voormalig voorzitter afdeling Hof van Twente, sinds 2010 lid ledenraad en districtsraad en sinds 2013 voorlichter voor 3FM Serious Request in Twente.
Relevante werkervaring: leidinggevende functie bovenbouw HAVO-VWO school. Vanaf 1981 bestuurlijke ervaring als voorzitter en secretaris in diverse organisaties met een sociaal- maatschappelijk doel.
De kandidaten voor de Districtszetel van Utrecht


hilhorst.jpg   Peter Hilhorst
  45 jaar


Motivatie: ik zet me graag in voor het Rode Kruis en wil me binnen de ledenraad verder bijven inzetten om
onze organisatie ook in de toekomst te laten doen wat waar we in beginsel voor zijn opgericht!
Ervaring bij het Rode Kruis: evenementenhulpverlener, coördinator verbindingen, coördinator opleidingen, coördinator evenementenhulp, coördinator logistiek, Hoofd Meldkamer Vierdaagse, lid ledenraad enz.
Relevante werkervaring: diverse leidinggevende functies in de beveilingsbranche.


norden.jpg   Barend van Norden
  65 jaarMotivatie: het Nederlandse Rode Kruis is de organisatie die mij bindt en boeit. Graag denk ik mee
over de vernieuwing en versterking van de organisatie. Belangrijk is dat iedereen weet dat het
Rode Kruis er is voor iedereen die in nood verkeert.
Ervaring bij het Rode Kruis: Bestuur afdeling Taakveld 3, 2006 Bestuur District (oud) Taakveld 3 Overleg Noodhulp, Docent O&V -Bevolkingszorg, Coördinator Vervoer.
Relevante werkervaring: freelance docent beveiliging, voormalig Hoofdbrandwacht, voormalig Beveiligingsbeambte Kader, ondernemingsraadlid 2 periodes.


tielgroenestege.jpg   Aad Tiel Groenestege
  64 jaar


Motivatie: ik wil het (strategisch) beleid vertalen en toetsen aan ontwikkelingen op lokaal en districs niveau. Een intermediair zijn tussen vrijwilligers van een district en het verenigingsbestuur. Een bijdrage leveren aan de nieuwe strategische koers en de vertaling daarvan in activiteiten spreekt mij aan.
Ervaring bij het Rode Kruis: voorzitter district Zuid Oost Utrecht, voorzitter noodhulpregio Utrecht, lid diverse werk/adviesgroepen.
Relevante werkervaring: bestuurder gezondheidszorg, functionaris bij diverse landelijke vrijwilligersorganisaties.De kandidaat voor de Districtszetel van Zaanstreek-Waterland


jansma.jpg   Roel Jansma
  71 jaar


Motivatie: ik vind dat iedereen naast de normale activiteiten een maatschappelijke bijdrage als vrijwilliger zou moeten leveren. Het Rode Kruis is een organisatie die ondersteuning verdient. Het lijkt me dat de nieuwe ledenraad een kwalitatief goede start moet maken (ik had liever gezien dat er een jonger iemand zich
beschikbaar had gesteld, maar nu dat niet zo is ben ik bereid 4 jaar vol te maken).
Ervaring bij het Rode Kruis: al 3 jaar districtsbestuur Zaanstreek- Waterland.
Relevante werkervaring: diverse functies bij Gemeente Zaandam/Zaanstad waaronder Hoofd informatie en automatisering en Directielid en portefeuille Belastingen. En daarnaast diverse vrijwillige bestuursfuncties
o.a voorzitter stichting bejaardenoord.
De kandidaten voor de Districtszetel van Zeeland


hofman.jpg Martijn Hofman
32 jaar

LinkedIn profiel
Motivatie: het is van maatschappelijk belang om als Rode Kruis beschikbaar te zijn bij noodsituaties. Dit
gaat niet zonder vrijwilligers, zowel in de afdelingen als in districten, binnen Nederland en daarbuiten. Jaren
ben ik bestuurlijk en operationeel actief geweest binnen de afdeling Veere en graag wil ik mijn Rode Kruis ervaring en mijn pas afgeronde MBA opleiding inzetten voor dit doel. De veranderende maatschappij m.b.t. vrijwilligerswerk heeft hierbij mijn bijzondere aandacht.
Ervaring bij het Rode Kruis: jarenlang ben ik bestuurlijk en operationeel actief geweest binnen de afdeling Veere; eerst Voorzitter afdeling Veere, nu EHBO’er, Vrijwilliger Opvang & Verzorging en Oprichter en beheerder Rode Kruis LinkedIn groep.
Relevante werkervaring: ruime ervaring in medezeggenschap zoals voorzitter van de OR van Delta Netwerkbedrijf B.V. te Middelburg / Goes en in het onderwijs Centrale Medezeggenschapsraad Fontys Hogescholen als lid. Stichting Gemeenschappelijk Eindhovens Studentenplatform als oprichter, lid en voorzitter.


sandee.jpgJoop Sandee
58 jaarMotivatie: ik wil een bijdrage leveren op bestuurlijk vlak met betrekking tot sociale (nood)hulp en in het
bijzonder het Rode Kruis.
Ervaring bij het Rode Kruis: voormalig Penningmeester afdeling Noord-West Beveland (Goes), vervolgens twee jaar Penningmeester afdeling Reimerswaal, sinds 2011 Algemeen Bestuurslid Tholen-Reimerswaal.
Relevante werkervaring: Accountmanager Kredietrisicomanagement (Bijzonder Beheer) bij Rabobank Oosterschelde te Goes.De kandidaten voor de Districtszetel van Zuid-Holland-Zuid


appelman.jpg   Gerard Appelman
  67 jaar


Motivatie: ik vind het Rode Kruis een boeiende organisatie die op vele niveaus goed werk verricht.
Als kwartiermaker in het veranderingsproces heb ik ervaren dat er in organisatorisch opzicht nog veel te
doen is. Ik wil daar graag een bijdrage aan leveren.
Ervaring bij het Rode Kruis: sinds een jaar voorzitter van het district Hoeksche Waard.
Relevante werkervaring: jarenlang bestuurder en directievoorzitter van lokale Rabobanken. Daarnaast bestuurder in vele maatschappelijke organisaties.


boevee.jpg  Martin Boevée
  64 jaarMotivatie:
ik wil mij inzetten voor de mens in de samenleving, zijn welzijn, gezondheid en participatie
bevorderen.
Ervaring bij het Rode Kruis: voorzitter Afdeling Rode Kruis Sliedrecht.
Relevante werkervaring: mijn carrière gestart als leerkracht/hoofd/directeur basisonderwijs. Vanaf 1975 tot 2012 raadslid-wethouderburgemeester. Ik ben als gemeentebestuurder lid/voorzitter geweest van
diverse commissies en ondernemingen. Na 2012 vrijwillig bestuurder van diverse organisaties en actief als zelfstandig ondernemer.


penningdevries.jpg  Hans Penning de Vries
  58 jaarMotivatie: het stimuleren en bewaken van de voortgang van het proces waarin het rode Kruis zich nu bevindt. Positief kritisch zijn.
Ervaring bij het Rode Kruis: voorzitter afdeling Leiden en kwartiermaker nieuwe district.
Relevante werkervaring: divers, als bruggenbouwer en het oplossen van conflictsituaties.


vanrossum.jpg   Gerda van Rossum - Visscher
  49 jaar


Motivatie: ik denk graag mee over de toekomst, zodat hulp voor iedereen toegankelijk blijft. Ik ben zeer betrokken bij het werk in eigen gemeente en vind het heel belangrijk dat er landelijk geluisterd wordt
naar de werkvloer. Ik heb de mogelijkheid om er tijd in te steken.
Ervaring bij het Rode Kruis: ik ben EHBO-er en evenementenhulpverlener. Secretaresse van de afdeling Giessendam-Hardinxveld. Dit jaar afgevaardigde ledenraad namens district Alblasserwaard & Vijfheerenlanden. Doordat onze kinderen jeugd-EHBO volgden bij het Rode Kruis ben ik ook actief geworden.
Relevante werkervaring: momenteel huisvrouw en actief vrijwilliger.