Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Over ons Organisatie Het salaris van de directeur van het Nederlandse Rode Kruis

Het salaris van de directeur van het Nederlandse Rode Kruis

Het salaris van de directeur van het Nederlandse Rode Kruis is regelmatig onderwerp van discussie. Regelmatig circuleren er op internet lijstjes met salarissen van directeuren van goede doelen die niet helemaal kloppen. We lichten graag toe hoe het salaris van de directeur is opgebouwd en waarom wij dit een passend en gerechtvaardigd salaris vinden.

 

1. Hoeveel verdient de directeur van het Nederlandse Rode Kruis?

In 2013 is het salaris van de directeur van het Nederlandse Rode Kruis vastgesteld op €135.000 inclusief vakantiegeld. De afgelopen jaren is dit salaris gelijk gebleven. De sociale lasten en pensioenpremie bedragen €28.000 en de overige vergoedingen en kosten €11.000. Gijs de Vries, die per 1 januari 2014 is aangesteld als directeur, krijgt het bovengenoemde salaris.


2. Waarom verdient de directeur van het Nederlandse Rode Kruis dit?

Het Nederlandse Rode Kruis telt ruim 30.000 vrijwilligers en bijna 400  beroepskrachten. Daarmee is het een grote organisatie met een éénhoofdige directie. De directeur stuurt zes leden van het managementteam aan. Het Nederlandse Rode Kruis is ook onderdeel van het Internationale Rode Kruis. De directeur van het Nederlandse Rode Kruis vervult ook binnen de Rode Kruis-beweging een belangrijke rol. Hij moet regelmatig afreizen naar risicogebieden en is verantwoordelijk voor medewerkers in dergelijke gebieden. Het salaris van de directeur is afgestemd op de verantwoordelijkheden die dit met zich meebrengt.


3. Voldoet het salaris van de directeur van het Nederlandse Rode Kruis aan de normen?

Het genoemde salaris voldoet aan alle normen die er vanuit de overheid en de branche gesteld worden, zoals de VFI norm en de DG-norm. De VFI norm gaat uit van salaris, vakantiegeld en een eindejaarsuitkering (die de directeur van het Rode Kruis niet krijgt). In de norm wordt onder meer rekening gehouden met de zwaarte van de functie, de omvang van de organisatie, de complexiteit van de dienstverlening, enzovoort. Het Rode Kruis valt in de ‘zwaarste’ categorie van goede doelen waarbij een maximaal bruto jaarsalaris is vastgesteld van €154.174. Dit bedrag is exclusief sociale lasten, pensioenpremie en overige vergoedingen en kosten. Met het salaris van €135.000 blijft de directeur hier onder.

Meer weten over de functie van de directeur?

Lees meer over Gijs de Vries

 

Meer weten over beloningen en/of vergoedingen van bestuur en werknemers?

Informatie over vergoeding van bestuur en werknemers

 

Contact met het Nederlandse Rode Kruis

Heb je nog andere vragen? Neem dan contact op met het Rode Kruis via service@redcross.nl  of bel met het Rode Kruis Contact Center, 070-44 55 678.