Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Over ons Organisatie Vacatures Beroepskracht buitenland Country-Representative Burundi
15 april 2015 |

Country-Representative Burundi

Country Representative/Program Manager Burundi (M/V)

 

Een van de zeven basisbeginselen van Rode Kruis is universaliteit. Elkaar helpen en solidair zijn, dat is onze bestaansreden. We zijn wereldwijd actief en bieden hulp op lange termijn in landen die het nodig hebben. Daarvoor werken we altijd samen met de lokale Rode Kruisvereniging. Dat maakt ons uniek!

Functie:

De Country Representative/Program Manager vertegenwoordigt Rode Kruis-Vlaanderen bij het Burundese Rode Kruis en bij andere humanitaire actoren op het terrein. Hij/zij staat in voor een goede opvolging van projecten m.b.t Water en Sanitatie, Eerste Hulp, Re-integratie van vluchtelingen, Organisatieontwikkeling en Rampenparaatheid die door het Burundese Rode Kruis worden uitgevoerd met financiële en technische ondersteuning van Rode Kruis-Vlaanderen. Verder neemt hij/zij de nodige initiatieven om het partnerschap te bevorderen en verder te ontwikkelen en beheert hij/zij het plaatselijke Rode Kruiskantoor op efficiënte wijze.

Taken:

A. Representatie van Rode Kruis-Vlaanderen bij de lokale partner en bij andere relevante actoren op het terrein en vervullen van een brugfunctie tussen het Burundese Rode Kruis en Rode Kruis-Vlaanderen :


• voorstellen, toelichten en bewaken van de strategie en het beleid van Rode Kruis-Vlaanderen ten aanzien van de partner;
• zich grondig vertrouwd maken met de strategie, het beleid en de activiteiten van het Burundese Rode Kruis en deze kennis delen met het hoofdkantoor van Rode Kruis-Vlaanderen (Mechelen);
• Rode Kruis-Vlaanderen vertegenwoordigen bij de in-country delegaties van andere internationale Rode Kruis entiteiten en het actief ondersteunen van alle relevante in-country Red Cross/Red Crescent coördinatie-organen;
• goede contacten onderhouden en een effectieve informatiedoorstroming verzorgen met de Belgische ambassade, de vertegenwoordigers van de Vlaamse Overheid en de Europese Commissie;
• de link vormen tussen het Burundese Rode Kruis en de educatieve werking in België: aanleveren van educatief materiaal, faciliteren van links tussen vrijwilligers in België en vrijwilligers van het Burundese Rode Kruis.

B. Nauwe opvolging van de door Rode Kruis-Vlaanderen gefinancierde projecten en verzekeren van een kwalitatieve planning, uitvoering en rapportering in overeenstemming met de gangbare Rode Kruis-Vlaanderen standaarden en conform de donorvereisten:


• opvolgen van de kwalitatieve uitvoering van terreinactiviteiten (opleidingen, sensibilisering, verdelingen, …) en van het dagelijks management en de dagelijkse opvolging hiervan door het Burundese Rode Kruis;
• opvolgen van het naleven van de interne procedures door de partner bij de uitvoering van de projecten (logistiek/administratief/financieel);
• identificatie van noden en opportuniteiten m.b.t. door Rode Kruis-Vlaanderen aan te leveren expertise. Ondersteuning en opvolging van resulterende expertenmissies;
• verzekeren van de stiptheid en kwaliteit van de narratieve rapportering op kwartaalbasis;
• verzekeren van de stiptheid en kwaliteit van de financiële rapportering en cash requests op kwartaalbasis, uitvoeren van kwaliteitscontroles aan de hand van de door het Finance Department van Rode Kruis-Vlaanderen voorgeschreven procedures

C. Identificatie van nieuwe projectopportuniteiten en uitwerken van projectvoorstellen in nauwe samenwerking met het Burundese Rode Kruis :


• verwerven van een goed inzicht in de strategische prioriteiten en operationele capaciteiten van het Burundese Rode Kruis;
• identificatie van mogelijke interventies door Rode Kruis Vlaanderen op gebied van expertise of financiering;
• opbouwen en onderhouden van een goede kennis van zowel de in-country als Belgische en internationale financieringsmogelijkheden en hun voorwaarden;
• uitwerken van coherente, relevante en kwalitatieve projectvoorstellen in nauwe samenwerking met het Burundese Rode Kruis.

D. Efficiënt beheer van het lokale kantoor van Rode Kruis-Vlaanderen;


• verzekeren van een efficiënte rapportering en informatiedoorstroming naar de hoofdzetel van Rode Kruis-Vlaanderen;
• beheer van voertuigen en materiaal;
• voeren van een verantwoord veiligheidsbeleid: nauwe opvolging van de veiligheidssituatie, ontwikkelen en/of geregeld updaten van een landspecifiek veiligheidsplan;
• beheer van het delegatiebudget, rapportering d.m.v. de daarvoor voorziene modellen en procedures

Profiel:

• goede mentale en fysieke gezondheid;
• opleidingsniveau master of gelijkwaardig door relevante ervaring;
• min. 5 jaar professionele ervaring, internationale ervaring met projectwerk is vereist;
• kennis van de Rode Kruis- en Rode Halve Maanbeweging is wenselijk;
• grondige kennis van Project Management en Project Management tools (PCM/Logisch Kader);
• zeer goed vertrouwd met narratieve en financiële rapportering in het kader van ontwikkelingsprojecten;
• uitstekende kennis van het Frans, zowel gesproken als geschreven, bij voorkeur ook goede kennis Engels;
• uitstekende self-management skills, nauwgezet en planmatig, sterke communicatieve vaardigheden en onderhandelingscapaciteiten, diplomatie, zin voor initiatief, stressbestendigheid, teamgeest, aanpassingsvermogen;
• grondige kennis van de meest courante software tools (Word, Excel, Outlook, Powerpoint, …);
• internationaal rijbewijs;
• snelle beschikbaarheid is wenselijk (aanvang contract juni 2015 is wenselijk)
• goede mentale en fysieke gezondheid;

Aanbod:

• een boeiende uitdaging bij onze partner in Burundi, Plaats tewerkstelling: Bujumbura 
• een contract van bepaalde duur van 1 jaar (grote kans op verlenging bij goede prestaties) 
• verloning volgens coöperantenstatuut en anciënniteit, inclusief per diem, huisvesting, wagen, overzeese sociale zekerheid en uitgebreid verzekeringspakket
• enkel single posting (geen mogelijkheid tot family posting)

Interesse?

Surf naar www.rodekruis.be en solliciteer online. Gelieve je cv , alsook een motiverend schrijven bij te voegen. Solliciteren kan tot 30/04/2015. Voor meer informatie kan je terecht bij Katrijn Piedfort, 015/44.34.72.