Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Over ons WDR Symposium Programma 2011

Programma 2011

13:30       Ontvangst met koffie en thee
14:00       Welkom door de dagvoorzitter
                Cees Breederveld, Algemeen Directeur van Het Nederlandse Rode Kruis
14:10       Plenair gedeelte met bijdragen van o.a:

Cees’t Hart - CEO FrieslandCampina.
Over waarborging van voedselzekerheid en het tegengaan van nutriëntentekorten, en de meerwaarde hiervan voor noodhulp.

Gerda Verburg – Permanent Vertegenwoordiger van het Koninkrijk der Nederlanden bij de Voedsel en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO), Wereld Voedselprogramma (WFP), Internationaal Fonds voor Landbouwontwikkeling (IFAD) te Rome.
De bijdrage van internationale organisaties en programma’s aan de respons op voedselonzekerheid in de wereld. (videotoespraak)

15.00       Koffie- en theepauze
15.30       Parallelle verdiepingssessies
16:30       Plenaire terugkoppeling verdiepingssessies
16.50       Afsluiting door de dagvoorzitter
17:00       Borrel
18:30       Einde
 

Parallelle verdiepingssessies

U kunt deelnemen aan één van de volgende verdiepingssessies:
 
Bedrijven
De samenwerking tussen voedingsmiddelenbedrijven, overheden en internationale organisaties kan het verschil maken in borging voedsel- en nutriëntenzekerheid. 

NGO’s
NGO’s spelen een steeds belangrijker rol bij zowel voedselcrisissen, zoals momenteel in de Hoorn van Afrika, als bij het streven naar duurzame oplossingen voor voedselonzekerheid. Ook zijn ze actief betrokken bij waarschuwingssystemen waarbij ze dikwijls de “last mile” naar de meest kwetsbare groepen verzekeren.  Deze sessie gaat een debat aan met Nederlandse NGO´s actief op dit vlak en hoopt meer duidelijkheid te krijgen op de volgende vragen:
 
1) Hoe combineren NGOs respons op voedselonzekerheid bij noodsituaties met het werken aan duurzame oplossingen op dit vlak op lange termijn?
2) Hoe succesvol en efficiënt zijn Early Warning systemen bij voedselcrisissen? Wat zijn de uitdagingen en mogelijke succesverhalen?
 
The Great Green Wall of Africa
Op initiatief van het Nederlandse Rode Kruis gaan zes hulp-, milieu- en ontwikkelingsorganisaties samenwerken in de Sahellanden om het verlies van vruchtbare grond een halt toe te roepen, voedselproductie te verhogen en ecosystemen duurzaam te herstellen. Ze transformeren het idee van de Afrikaanse presidenten om een 8000 kilometer langer en 15 km brede’ Great Green Wall’ te planten in een nieuwe aanpak. Die gaat uit van  allerlei lokaal ontwikkelde methodes. Maar wel met hetzelfde doel. Samenwerken en kennis delen is het devies.
 
In deze sessie zullen een aantal van die ‘best practices’ worden gepresenteerd en vertellen we over onze samenwerking voor de Great Green Wall of Africa.