Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Hulp in Nederland Activiteiten Bijzondere Vakanties Mee als gast financien Fondsen

Fondsen

​​​Er zijn diverse fondsen waar een beroep op kan worden gedaan. Via hun websites kun je zien hoe de aanvraagprocedure verloopt en wat de eisen zijn.

 

Hieronder een overzicht van de verschillende fondsen: ​

 

Johan van Drongelen Stichting

​Verleent met name hulp aan gehandicapten, langdurig zieken, jongeren en ouderen. Alleen te benaderen via 030-2313276 of via ​info@johanvandrongelen.nl​

 

Koningin Emma Fonds

Dit fonds geeft steun aan ouderen vanaf 80 jaar, woonachtig in Den Haag, die alleen van de AOW leven dan wel in sommige gevallen een klein aanvullend pensioen hebben.​ Alleen bereikbaar via 070-3860554.

 

Lichthoeve

Verstrekt een financiële bijdrage aan mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking voor wie de extra kosten van de vakantie niet of nauwelijks zijn op te brengen. 

 

​LSBS

Blinden en slechtzienden kunnen via dit fonds een bijdrage vragen voor hun vakantie.
 

Nierstichting

De Nierstichting vindt het belangrijk dat ook nierpatiënten met een wat kleinere beurs op vakantie kunnen. Bij de afdeling Sociaal Beleid kan een tegemoetkoming in de vakantiekosten aangevraagd worden. Bij de beoordeling hoort een inkomenstoets. Onder omstandigheden zal ook een subsidieverzoek voor een reeds geboekte vakantie gehonoreerd kunnen worden. De afdeling Sociaal Beleid is te bereiken via telefoonnummer 035-6978020 of via een e-mail naar sociaalbeleid@nierstichting.nl

 

Stinafo

Voor kinderen en jongeren tot en met 25 jaar met een handicap of chronische ziekte.

 

​Stichting Bisschop Bluyssen Fonds

Het verstrekken van hulp in materiele zin aan gehandicapten.

Stichting Zonnewende

Deze stichting levert een bijdrage in de kosten voor de vakantie aan kinderen t/m 17 jaar met een lichamelijk en/of verstandelijke beperkingen of de gezinnen waartoe zij behoren. Het gaat omgezinnen die van lage of minimale inkomsten moeten rondkomen.
 

WMO Loket, Kerkgenootschap en patiëntenverenigingen

​Informeer bij jo​uw gemeente of er mogelijkheden zijn voor 'bijzondere bijstand'. Dit is een financiële regeling voor mensen met een laag inkomen. De regeling verschilt per gemeente. Vaak kan het 'WMO-loket' in jouw gemeente jou verder de weg wijzen.
 
Plaatselijke diaconieën of caritas-instellingen van kerken dragen soms bij aan de vakantiekosten van mensen met een laag inkomen. Informeer bij jouw kerkgenootschap. Dit geldt ook voor patiëntenverenigingen.

 

Korting via zorgverzekeringen

​Sommige zorgverzekeraars geven via hun aanvullende verzekering een tegemoetkoming in de kosten van aangepaste vakanties. We raden ​aan om vooraf bij de verzekering na te gaan of zij bijdragen aan een aangepaste vakantie. Dit is afhankelijk van de gekozen polis.​