Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Hulp in Nederland Activiteiten Bijzondere Vakanties Mee als gast onze vakantielocaties Hotel De Valkenberg

Hotel De Valkenberg

​​Tot onze grote spijt moet hotel De Valkenberg zijn deuren medio 2017 sluiten. Bijna vier jaar na de overname van het Rode Kruis, is het Stichting De Valkenberg, als onderdeel van De Gouden Leeuw Groep,  niet gelukt om de bijzondere vakanties in dit hotel rendabel te krijgen.

We vinden dit bijzonder betreurenswaardig, vooral voor de gasten, vrijwilligers en het personeel van hotel De Valkenberg.  

Valkenberg.jpg

In 2013 heeft Stichting De Valkenberg  de exploitatie van zorghotel De Valkenberg van het Rode Kruis overgenomen. De afgelopen 3 jaar heeft Stichting De Valkenberg het hotel gerund met bezettingsgarantie van het Rode Kruis. Halverwege 2016 eindigde deze garantie en daalde het aantal gasten. Belangrijke oorzaak hiervan zijn veranderingen in de financiering van de zorg. Ook heeft Stichting De Valkenberg geprobeerd financiering te krijgen om het hotel te renoveren en uit te breiden. Dat is helaas niet gelukt. ​

Het Rode Kruis betreurt het enorm dat het hotel De Valkenberg niet langer verder kan als zorghotel. Het was een plek waar de gasten, ondanks hun beperking, even heerlijk konden ontspannen en opladen. En waar vrijwilligers en personeel zich met hart en ziel inzetten voor dat unieke vakantiegevoel.

Veelgestelde vragen over de sluiting van hotel De Valkenberg​

Wat betekent de sluiting van het hotel voor het personeel?

Stichting De Valkenberg heeft het personeel geïnformeerd dat het arbeidscontract noodgedwongen beëindigd wordt. Een zeer vervelende situatie die we oprecht betreuren. Bij de overname van de exploitatie in 2013 zijn 15 Rode Kruis-medewerkers overgaan naar de Stichting de Valkenberg. Daarvan werken er nu nog 9 bij Stichting De Valkenberg.

 

Wat betekent de sluiting van het hotel voor de gasten?

De deuren van hotel De Valkenberg zijn helaas gesloten voor de gasten. Wel kunnen ze terecht bij hotel IJsselvliedt. Dit zorghotel heeft de Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk in 2014 overgenomen van het Rode Kruis.

 

Wat gaat er nu met het hotel en het landgoed gebeuren?

De bijzondere vakanties in hotel De Valkenberg zijn in zijn geheel overgedragen aan Stichting De Valkenberg . Het volledig eigendom van het landgoed is overgedragen aan Landgoed De Valkenberg B.V.  zij besluit dus ook volledig wat er met het landgoed en het hotel gebeurt. Dat is op dit moment nog niet duidelijk. Wel heeft Stichting De Valkenberg gecommuniceerd met de bijzondere vakanties te stoppen.

​ 

Als Landgoed De Valkenberg B.V.  het landgoed verkoopt, ontvangt  het Rode Kruis daarvoor dan enige vorm van compensatie?

Het Rode Kruis ontvangt geen compensatie. Bij de overname is ook het economisch risico overgegaan aan Stichting de Valkenberg en Landgoed De Valkenberg B.V..  Als start-up heeft het Rode Kruis, bij de overname, Stichting  De Valkenberg en Landgoed  De Valkenberg B.V. een lening verstrekt van € 1,5 miljoen over een periode van drie jaar. Landgoed De Valkenberg B.V. heeft aangegeven deze lening terug te kunnen betalen.

 

Had het Rode Kruis niet meer moeten doen om de bezettingsgraad op peil te houden?

Het Rode Kruis heeft de eerste drie jaar na de overname een bezettingsgarantie gegeven. Dit gaf een zekere start voor Stichting De Valkenberg én garandeerde een plaats voor Rode Kruis-gasten en vrijwilligers.

Naast deze overgangsregeling hebben beiden partijen zich zeer ingespannen om de bezettingsgraad op peil te houden. Zo zijn er actief gasten geworven, bijvoorbeeld bij zorginstellingen. Ook heeft het Rode Kruis in die periode een financiering van € 1,5 miljoen  verleend, waarmee het hotel draaiende is gehouden. Helaas heeft dit geen structurele oplossing opgeleverd.
 

Hoe zit het met de financiering die het Rode Kruis heeft verstrekt aan Stichting De Valkenberg en Landgoed De Valkenberg B.V.?

 
Landgoed De Valkenberg B.V. heeft aangegeven de lening terug te kunnen betalen en ook de verplichtingen ten aanzien van het personeel te kunnen afwikkelen.  
 

Heeft het Rode Kruis een inschattingsfout gemaakt door met de Gouden Leeuw Groep in zee te gaan?

 
Nee. Stichting De Valkenberg en Landgoed De Valkenberg B.V. hebben zich volledig gehouden aan de afspraak om de locatie minimaal 3 jaar beschikbaar te houden voor Rode Kruis-gasten. Daarmee heeft zij het Rode Kruis in staat gesteld om geleidelijk de vakantievoorziening af te bouwen.  Verder hebben beide partijen veel inspanningen gedaan om gasten naar het hotel te blijven trekken. Het is spijtig te moeten constateren dat dit onvoldoende gelukt is om de locatie open te houden.
 

Heeft het Rode Kruis overwogen om het hotel weer terug over te nemen?

 Het zou niet logisch zijn om terug te komen om een strategisch besluit dat een aantal jaar geleden zeer bewust en weloverwogen genomen is. Naast de zorg om de hotels kostendekkend te maken, hebben we ook de strategische keuze gemaakt om ons te richten op onze kernactiviteiten en te  stoppen met de organisatie van bijzondere vakanties.

Waarom heeft het Rode Kruis de exploitatie van de zorghotels uit handen gegeven?

 In 2011 maakte het Rode Kruis een belangrijke strategische keuze om ons meer te gaan focussen op onze kerntaken: het verlenen van noodhulp en vergroten van zelfredzaamheid. Een vakantie kan heel waardevol zijn, maar vergroot niet de zelfredzaamheid en is ook geen vorm van noodhulp. Bovendien was het kostendekkend maken van de zorghotels al langer een zorg van het Rode Kruis. Daarom besloten we deze activiteiten af te bouwen en de bedrijfsvoering van de zorghotels niet langer voor onze rekening te nemen. Om sluiting van de hotels te voorkomen, vonden we geschikte overnamekandidaten. Stichting De Valkenberg  en de Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk namen de exploitatie van respectievelijk De Valkenberg en IJsselvliedt over.

 

Hadden  het Rode Kruis en De Gouden Leeuw Groep anders gehandeld met de kennis van nu?

 We waren ons er van bewust dat deze betreurenswaardige uitkomst één van de mogelijkheden was. De Gouden Leeuw Groep kende de bezettingsgraad van de hotels en onze strategische keuze om de hotels over te dragen. Het is heel spijtig dat het niet gelukt is om een 'turn-around' te realiseren, maar Stichting De Valkenberg  heeft er alles aan gedaan. We zien bovendien ook bij andere aanbieders, zoals de Zonnebloem en de Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk, dat de voorzieningen worden ingekrompen.

Zijn er consequenties voor de overname van het schip de J. Henry Dunant?

 Er zijn geen consequenties voor de overname van de J.Henry Dunant . Het schip is voor 2017 vrijwel volgeboekt. Met de overnamepartner (Four Seasons Travel Group) is de afspraak gemaakt dat in 2017 minimaal 20 weken beschikbaar zijn voor Rode Kruis-gasten. In 2018 zijn dat 10 weken. Er is geen aanleiding om te vrezen dat deze verplichtingen niet kunnen worden nageleefd.
 

Is het Rode Kruis niet bang dat het schip het hetzelfde lot te wachten staat als de Valkenberg?

Hier is geen aanleiding voor. De J. Henry Dunant is voor 2017 vrijwel volgeboekt. Tot  augustus 2017 is de volledige Rode Kruis crew nog beschikbaar voor een goede overdracht. En voor 2018 zijn er nog 10 weken met daarin gegarandeerde bezetting door het Rode Kruis. Na de periode is de invulling van de bezetting afhankelijk van de op dat moment heersende vraag naar zorgvakanties.

En hotel IJsselvliedt?

Onze overnamepartner de Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk heeft aangegeven hotel IJsselvliedt als één van de kernlocaties voor bijzondere vakanties in haar aanbod te beschouwen. Maar ook hier geldt dat de bezetting ook sterk afhankelijk is van de markt.

Wat is de reactie van De Gouden Leeuw Groep?

Oorzaak voor het niet rendabel maken van het zorghotel zijn vooral veranderingen in de financiering van de zorg, zegt bestuurder Florus van Dijk. Toen Stichting De Valkenberg het hotel overnam, waren zorginstellingen nog verplicht mee te betalen als hun bewoners een week op vakantie gingen. Op die dagen hoefde de instelling zelf immers minder zorg te leveren.

Maar sinds 2014, een jaar na de overname, geldt deze verplichting pas na een extern verblijf van meer dan twee weken. ,,Dat scheelt ons honderdduizenden euro's per jaar'', zegt Van Dijk. In hetzelfde jaar staakte bovendien een aantal zorgverzekeraars zijn bijdrage aan de vakanties. Ook overige bezuinigingen in de zorg hebben tot gevolg dat mensen minder met vakantie gaan. Van Dijk: "Als je een hogere eigen bijdrage moet betalen, houd je nu eenmaal minder over voor vakantie.''