Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Hulp in Nederland Burgerhulp Ready2Help Resultaten evaluatie rampoefening

Resultaten evaluatie rampoefening

Tijdens de rampoefening van Ready2Help op 14 maart 2015 hebben we onderzoek gedaan naar de ervaringen en meningen van de deelnemers over de gang van zaken rondom de oefening.

Uit het onderzoek kwamen onder meer de volgende zaken naar boven:

  • Voor de hele oefendag geven de deelnemers van de oefening (lees: de respondenten van het onderzoek) gemiddeld het rapportcijfer 7,6.
  • Het werk wordt over het algemeen als nuttig en leuk ervaren door de deelnemers, samenwerking met andere helpers als plezierig, het is duidelijk wat er van men verwacht wordt.
  • De Teamleiders van het Rode Kruis die de werkzaamheden begeleiden, worden door de deelnemers ervaren als professioneel, vriendelijk en goed geïnformeerd. Duidelijke aansturing door een Teamleider wordt op prijs gesteld. Een verbeterpunt is dat de deelnemers beter geïnformeerd willen worden over de context van de ramp en waar op dat moment aan bijgedragen wordt.
  • De meeste deelnemers geven aan graag hun specifieke kennis en kunde in te willen zetten tijdens een inzet van Ready2Help. Anderen willen het liefst gewoon extra handjes leveren.
  • De deelnemers voelen zich nuttig op het moment dat slachtoffers het werk waarderen. Dan heeft men het gevoel iets unieks bij te dragen.
  • Een aantal deelnemers is kritisch op:
    - De oproepprocedure: hoewel die wel als duidelijk ervaren wordt, geeft men aan graag wat meer bedenktijd te krijgen om een definitieve keuze te maken om wel/niet deel te nemen aan de inzet.
    - Het registratieproces en de ontvangst op verschillende momenten, op zowel de opkomst- als de inzetlocatie.

Dit is slechts een dwarsdoorsnede van de onderzoeksresultaten. Het team van Ready2Help heeft alle tips en opmerkingen die naar voren kwamen in het onderzoek heel serieus genomen en is ermee aan de slag gegaan om een toekomstige inzet zo efficiënt, effectief en prettig mogelijk te laten verlopen.