Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Hulp in Nederland Noodhulp Noodhulp in Nederland Bevolkingszorg Veelgestelde vragen over Bevolkingszorg

Veelgestelde vragen over Bevolkingszorg

Bij rampen en calamiteiten ondersteunt het Rode Kruis de Nederlandse gemeenten en veiligheidsregio's met bevolkingszorg. Maar hoe snel zijn wij ter plaatse? En op welke schaal zijn wij inzetbaar? Het antwoord op deze en op andere vragen over bevolkingszorg vind je hieronder.

 

Verplaatsen mens_2.jpg 

Waaruit bestaat de dienstverlening die het Rode Kruis biedt aan gemeenten en veiligheidsregio's?

  • Publieke zorg - Dit is onze belangrijkste taak. We voorzien in de eerste opvang van getroffenen, EHBO, in de primaire levensbehoeften, dekens en kleding (en de distributie daarvan) en het verplaatsen/begeleiden van getroffenen van de incidentlocatie naar de opvanglocatie (zowel individueel als grootschalig), met extra oog voor verminderd zelfredzamen;
  • Ondersteuning - We ondersteunen  de veiligheidsregio met de inzet van een verbindingsdienst met ons radio-communicatienetwerk. Als telecommunicatie en internet zijn uitgevallen, blijft onze verbindingsdienst gewoon functioneren. We stellen portofoons en mobilofoons beschikbaar en bemensen centrale posten van het netwerk;
  • Informatie - We registreren getroffenen en hun hulpvragen. We registreren onbegeleide kinderen en zorgen voor begeleiding. We laten betrokkenen zichzelf registreren op de website Ikbenveilig.nl om verwanten te laten weten dat zij veilig zijn. De verzamelde hulpvragen van getroffenen spelen we door naar de gemeenten en andere hulpverleners;
  • Communicatie - Direct na de ramp komen vaak veel vragen los: wat is er aan de hand? Hoe gaat het met familie die in het getroffen gebied woont? We helpen gemeenten, veiligheidsregio's en het Nederlandse publiek bij het beantwoorden van deze vragen, via het callcenter of via hulpverleners op de opvanglocatie. Ook ondersteunen we gemeenten en veiligheidsregio's bij de verspreiding van onze checklists bij noodsituaties (ook wel handelingsperspectieven genoemd).

Download de uitgebreide pdf Dienstverlening bevolkingszorg Rode Kruis:
Dienstverlening Bevolkingszorg.pdf

Opvang-23_2.jpg 

Is het Rode Kruis 24/7 bereikbaar? Hoe is dat georganiseerd?
Het Nederlandse Rode Kruis is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar via een landelijk alarmeringsnummer. Twee piketfunctionarissen zijn gedurende een calamiteit in de eerste lijn beschikbaar voor advies, ondersteuning, en coördinatie. De volledige staf van de Rode Kruis-afdeling Nationale Hulpverlening  staat ter beschikking voor opschaling.

Hoe lang duurt het voordat het Rode Kruis na alarmering ter plaatse kan zijn?
Het Rode Kruis start binnen 1 uur na alarmering met de opvang van getroffenen, de ondersteuning bij evacuatie et cetera. 

Tot welke schaalgrootte biedt het Rode Kruis dekking? En wat is de capaciteit? Kan het Rode Kruis ook assisteren bij het afhandelen van kleine incidenten?
Het Rode Kruis is flexibel in zijn dienstverlening en assisteert bij kleine en grote incidenten. Bij een grote calamiteit waarbij de regionale inzet niet toereikend is, zetten we interregionale bijstand in. We dragen zorg voor een pool van 50 vrijwillige hulpverleners in de veiligheidsregio's waar een 'overeenkomst Bevolkingszorg' mee gesloten is. De opvang is gebaseerd op een capaciteit van maximaal 200 personen.

Komt er altijd iemand van het Rode Kruis ter plekke op de incidentlocatie voor aansturing?
Ja, de teamleider bevolkingszorg is altijd op de incidentlocatie aanwezig en is verantwoordelijk voor aansturing van de ingezette vrijwilligers. De teamleider stemt af met het hoofd van de opvanglocatie van de gemeente. Het Rode Kruis richt indien nodig een eigen actiecentrum in. 

Wat dienen gemeentes (en veiligheidsregio's)  zelf te regelen, zodat het Rode Kruis de bevolkingszorgtaken kan uitvoeren?

  • Opvang: gemeentes leveren alle faciliteiten en middelen die nodig zijn voor de opvang en die niet bij de dienstverlening van het Rode Kruis in de 'overeenkomst bevolkingszorg' beschreven staan. Verder dienen gemeentes zelf de opvang van dieren te organiseren.
  • Voorzien in primaire levensbehoeften en distributie: gemeentes dragen zorg voor het laten aanleveren van de te distribueren goederen.
  • Verplaatsen mens (klein- en grootschalig): gemeenten en veiligheidsregio's organiseren de inzet van  vervoer, zoals bussen of taxi's.
  • Communicatie: veiligheidsregio's leveren vraag- en antwoordlijsten voor het verstrekken van publieksinformatie. Gemeentes organiseren zelf het call-center, toegang tot internet en het publieksinformatienummer.

Zijn er kosten verbonden aan het stand-by houden van de Rode Kruis dienstverlening?
Om de bevolkingszorg, juist in een crisissituatie goed te kunnen vervullen, is een goed opgeleide, getrainde en geoefende organisatie nodig. Het Rode Kruis heeft ervaring met opvang van getroffenen in binnen- en buitenland. De enthousiaste vrijwillige hulpverleners krijgen geen vergoeding voor de tijd die zij vrijmaken om de opleidingen en trainingen te volgen en te participeren in oefeningen. Er zijn wel kosten verbonden aan bijvoorbeeld het ontwikkelen van opleidingen, trainingen en oefeningen, verzekeringen, alarmering, de website Ikbenveilig.nl, piketdiensten en een beperkte capaciteit aan beroepskrachten.

Richting Sigmatent-01_22.jpg 

Wat zijn de kosten voor Rode Kruis-bevolkingszorg voor gemeentes en veiligheidsregio's?
Een veiligheidsregio die een beroep doet op bevolkingszorg van het Rode Kruis kan een pakket op maat afnemen. De kosten brengen we per module in rekening. De overeenkomst bestaat uit een vaste basis, namelijk de module 'Algemene ondersteuning en opvang' en een aantal modules waaruit de Veiligheidsregio een keuze kan maken. De vaste basis is gelijk voor alle veiligheidsregio's en waarborgt de uitgangspunten van het Rode Kruis. Dit betreft het behoud van landelijke uniformiteit in de hulpverlening en het kunnen verlenen van interregionale bijstand. Het modulaire deel van de overeenkomst stelt de veiligheidsregio in staat ondersteuning op maat te ontvangen. Samen vormen zij één overeenkomst voor de ondersteuning aan de veiligheidsregio.

Waar kunnen gemeentes en veiligheidsregio's terecht voor meer informatie?Gemeentes en/of veiligheidsregio's die meer informatie willen over de dienstverlening van Rode Kruis-bevolkingszorg bij rampen en calamiteiten kunnen  contact opnemen met de coördinator noodhulp van het Rode Kruis in jouw regio.

Download de uitgebreide pdf Dienstverlening bevolkingszorg Rode Kruis:

Dienstverlening Bevolkingszorg.pdf