Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Hulp in Nederland Noodhulp Noodhulp in Nederland Waarom het Rode Kruis?

Waarom het Rode Kruis?

Rode Kruis vrijwilligers in actie

Het Nederlandse Rode Kruis biedt meerwaarde in de hulpverlening bij rampen en calamiteiten. Onze vele getrainde en opgeleide vrijwilligers staan ten alle tijde klaar voor iedere situatie en als onderdeel van het internationale Rode Kruis kunnen wij bouwen op de kennis en ervaring van al onze zusterorganisaties. Hieronder meer punten waarop het Rode Kruis een meerwaarde biedt:

  • Auxiliaire rol: Op grond van de Verdragen van Geneve, Aanvullende Protocollen en Statuten van de Internationale Rode Kruis Beweging, is het de taak van een nationale Rode Kruisvereniging om de overheid aan te vullen of te vervangen in de humanitaire opdracht. Dit wordt de auxiliaire rol genoemd. Ook in Nederland vervult het Nederlandse Rode Kruis de auxiliaire rol, een rol die bij Koninklijk Besluit is vastgelegd.
  • Landelijk dekkend netwerk van getrainde vrijwilligers: Het Rode Kruis beschikt over een landelijk dekkend netwerk van ongeveer 3000 noodhulpvrijwilligers. Bij grote rampen en calamiteiten zet het Rode Kruis alle vrijwilligers in ten behoeve van de hulpverlening. Het Rode Kruis maakt het door een uniforme werkwijze mogelijk interregionale bijstand te verlenen.
  • Aansluiting op de veiligheidsregio's: De veiligheidsregio’s zijn de spil in de hulpverlening bij rampen en grote incidenten en wij sluiten hier zo veel mogelijk op aan. We zijn ingedeeld in noodhulpregio’s die geografische gelijk lopen.
  • Internationale ervaring op het gebied van rampen: Het Nederlandse Rode Kruis maakt deel uit van de internationale Rode Kruis beweging en beschikt daardoor over veel kennis en ervaring. Lessons learned vanuit de internationale zusterverenigingen worden in Nederland toegepast.
  • Een sterk merk: Het Rode Kruis is nationaal en internationaal een sterk en bekend merk. Hulpverlening door het Rode Kruis wekt vertrouwen en wordt gewaardeerd door de bevolking.
  • Ondersteuningsovereenkomst met de Rijksoverheid: Sinds 2005 is de hulpverlening ingericht conform de uitvoeringsovereenkomst die het Rode Kruis met het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft afgesloten. Met het Nationaal Crisis Centrum (NCC) heeft het Rode Kruis een overeenkomst voor het doorschakelen van het 0800-1351 nummer naar het landelijk callcenter van het Rode Kruis.
  • Onze Noodhulpverlening is 24 uur per dag paraat: Het Rode Kruis helpt altijd, ongeacht de omvang van de ramp of calamiteit. Het Rode Kruis is dag en nacht inzetbaar. Hiervoor houdt het Rode Kruis een nationale piketregeling in stand en een 24/7 alarmeringslijn via de landelijke meldkamer Haaglanden.
  • Burgers worden betrokken bij de hulpverlening: Via het Rode Kruis geeft de overheid invulling aan de doelstelling burgers meer te betrekken bij de hulpverlening (burgerparticipatie). Het Rode Kruis werkt met vrijwilligers uit de regio. Deze vrijwilligers brengen meerdere professionele achtergronden mee die benut worden voor het uitvoeren van de ondersteuning (bijvoorbeeld EHBO en verpleegkunde). De vrijwilligers hebben passie voor de noodhulpverlening en hebben een grote motivatie de burger te ondersteunen bij rampen en calamiteiten.
  • Extra middelen: De gemeente kan via het Rode Kruis beschikken over middelen waarover de gemeente doorgaans niet beschikt. Voorbeelden hiervan zijn vervoerscapaciteit, bedden, dekens en een verbindingsdienst