Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Hulp in Nederland Noodhulp Hulp voor vluchtelingen Welkom Winkels

Welkom Winkels

​​Veel vluchtelingen die vanaf september 2015 met duizenden per week de Nederlandse grens over kwamen, hadden een gruwelijke reis achter de rug en weinig tot geen bezittingen meer. Ze kwamen letterlijk op slippers het land in, veelal getraumatiseerd en zonder enig ander schoeisel en warme kleding. Deze mensen hadden zo snel mogelijk hulp nodig.

Artikel delen?

welkomwinkel2.jpgDe maatschappelijke onrust was groot. Mensen die vluchtelingen een warm welkom wilden geven stonden lijnrecht tegenover actiegroepen om vluchtelingen te weren. Zeker in gemeenten waar opvanglocaties ingericht werden, liepen de gemoederen vaak hoog op. 

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) riep de hulp van het Rode Kruis in om de vele burgerinitiatieven in goede banen te leiden. In twee dagen tijd werd het concept van de Welkom Winkels bedacht en binnen twee weken waren de eerste Welkom Winkels van het Rode Kruis operationeel. 

Over de Welkom Winkels

Iedereen kan bij een Welkom Winkel kleding en spullen inleveren, waarna de gift door vrijwilligers wordt gesorteerd op maat en soort. Vervolgens worden de ingezamelde spullen, in afstemming met het COA en op basis van de behoefte bij de verschillende opvanglocaties in het land, uitgegeven aan vluchtelingen.

Hoeveel vluchtelingen geholpen?

Er zijn tot nog toe 31 Welkom Winkels open geweest. Zo heeft het Rode Kruis meer dan 10.000 vluchtelingen van kleding en spullen kunnen ​voorzien en zijn ruim 6700 vrijwilligersdiensten gedraaid. Ook groeide het aantal spontane Rode Kruis vrijwilligers van 6500 in september 2015 naar ruim 37.000 in een paar maanden tijd.

​Nog Welkom Winkels open?

De laatste Welkom Winkel is recent gesloten. Aan het einde van voorjaar 2016 bleek de toestroom van vluchtelingen en daarmee de nood af te nemen. Er kwamen minder vluchtelingen in Nederland aan en hulp begon een meer gestructureerde vorm te krijgen.

De Welkom Winkels zijn in eerste instantie opgezet om in een directe behoefte te voorzien en kenden verschillende vormen. Sommige Winkels waren zo opgezet dat vluchtelingen er echt konden 'winkelen' en kleding passen. Anderen waren gericht op grote uitgifte richting (crisis)noodopvang, waar vele vrijwilligers iedere dag weer 'bestellingen' klaar zetten.

Sinds maart 2016 werken we met een combinatie van een distributiecentrum en lokale tijdelijke winkels die op of vlakbij een noodopvang gesitueerd zijn. Hier kunnen vluchtelingen kleding halen. Het distributiecentrum bevindt zich in Tilburg, daar is de voorraad kleding, die in de afgelopen maanden zo gul is gedoneerd, opgeslagen. 

Samenwerking

Het Rode Kruis heeft nauw samengewerkt met het Leger des Heils en Sympany bij de opzet en de uitrol van de Welkom Winkels en heeft daardoor gebruik mogen maken van zowel hun expertise als logistieke netwerk. Ook lokaal zijn er verschillende samenwerkingsverbanden opgezet, variërend van gemeenten die een pand beschikbaar stelden, vrijwilligers en Ready2Helpers die zich geweldig hebben ingezet, tot lokale goede doelen en kringloopwinkels die transport van kleding faciliteerden.

​