Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Hulp in Nederland Noodhulp Hulp voor vluchtelingen Welkom Winkels

Welkom Winkels

​​Toen eind 2015 de vluchtelingenstroom op gang kwam werd al snel duidelijk dat er een ernstig tekort aan kleding was bij deze mensen. Om in deze behoefte te voorzien heeft het Rode Kruis daarom de Welkom Winkels in het leven geroepen. De Welkom Winkels zijn puur opgezet om in de grote behoefte aan kleding en schoeisel te voldoen en kenden verschillende vormen. 

Artikel delen?

Artikel delen?

welkomwinkel2.jpg 

Sommige Winkels waren in het begin zo opgezet dat vluchtelingen er echt konden ‘winkelen’ en kleding passen. Anderen waren gericht op grote uitgifte richting (crisis)noodopvang, waar vele vrijwilligers iedere dag weer kledingpakketten klaar zetten. Aan het einde van het eerste kwartaal begon de hoogste nood af te nemen en is er gekeken hoe de Welkom Winkels beter gestructureerd konden worden. Sinds maart 2016 werd er gewerkt met een combinatie van een distributiecentrum (DC) en lokale (tijdelijke) pop-up stores die op of vlakbij een noodopvang gesitueerd waren.

Het Rode Kruis heeft het afgelopen jaar op volle kracht Welkom Winkels gedraaid. In totaal zijn er 31 Welkom Winkels open geweest, hebben we meer dan 10.000 vluchtelingen van kleding en spullen voorzien en zijn ruim 6700 vrijwilligersdiensten in de Welkom Winkels gedraaid. ​

 


Ook vluchtelingen zelf hebben meegeholpen. Zo zijn er vanaf het begin van de pop-up store in Oss verschillende jongeren uit de opvang bij de kledinguitgifte betrokken geweest en zorgden ervoor dat de uitgifte soepel verliep. Deze jongens hebben hierna de EHBO cursus bij de afdeling Oss gevolgd en zijn zelfs als vrijwilliger gaan helpen op de Kermis in Oss. Deze maatschappelijke betrokkenheid van zowel Nederlanders als vluchtelingen is dan ook de reden dat het concept Welkom Winkel, uit bijna 100 inzendingen, de 2e plaats heeft veroverd bij de Impactprijs van PWC!

Inmiddels zijn alle de Welkom Winkels gesloten, en ook het DC in Tilburg is nu dicht. Namens Team Vluchtelingen willen we graag iedereen bedanken die het afgelopen jaar heeft geholpen de Welkom Winkels een succes te maken!

​