Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Hulp in Nederland Noodhulp Voedselhulp Voedselhulp in Nederland

Voedselhulp in Nederland

​Het aantal mensen dat afhankelijk is van de voedselbank is enorm gegroeid, terwijl de voedselbanken steeds minder voedsel gedoneerd krijgen. Wekelijks krijgen nu ongeveer 94.000 mensen hulp. Dit is slechts een deel van het aantal mensen dat onder de armoedegrens leeft. Velen ontvangen geen hulp.

De Voedselbank hanteert strenge criteria voor mensen om in aanmerking te komen voor hulp. Alle voedselbanken samen bedienen nu wekelijks zo'n 94.000 monden. Het aantal mensen dat dagelijks te maken heeft met honger in Nederland is de laatste jaren gestegen, doordat een toenemend aantal mensen in armoede leeft. Een precieze definitie over armoede is er niet.

"Als ik mensen uit de container brood zie pakken, doe ik even mijn licht uit"

 

Sinds 2011 neemt de armoede in Nederland jaarlijks toe. Van de ruim 7 miljoen huishoudens in 2013 moesten er 726.000 (10,3%) rondkomen van een inkomen onder de lage-inkomensgrens. De stijging is in alle risicogroepen terug te vinden, zoals bij eenoudergezinnen, bijstandsontvangers, niet-westerse allochtonen en alleenstaanden tot 65 jaar. Ook is in 2013 het aantal minderjarige kinderen dat in armoede moet leven gestegen. De toegenomen armoedeproblematiek is een gevolg van de economische crisis. 1

Wie treft deze armoede eigenlijk?

Armoede treft heel verschillende groepen en lang niet alleen daklozen of verslaafden. Door de crisis zijn veel tijdelijke contracten van werknemers niet verlengd, terwijl dit soort contracten in Nederland steeds meer voorkomen. Ook voor ZPP'ers is het vaak moeilijk om het hoofd boven water te houden. Verder hebben veel eenoudergezinnen grote moeite om financieel rond te komen, al dan niet na het verlies van een baan. Daar kwam een crisis in de huizenmarkt bovenop, waardoor vele huiseigenaren hun huis ineens 'onder water' zagen staan. En zo kon het gebeuren dat mensen ineens tot over hun oren in de financiële problemen zaten.

 

1  CBS - armoedesignalement 2014